Geopolitiskt fokus.. 

Efter att rapportsäsongen för det andra kvartalet avslutats har fokus nu skiftat från inkommande bolagsinformation till mer omvärldsfaktorer. Detta har det också varit gott om under den gångna veckan, där allmän geopolitisk oro och valutaturbulensen kring den turkiska liran i stor utsträckning styrt sentimentet. 

Veckan inleddes nedåt som en konsekvens av den politiska och makroekonomiska oron, men lyckades mot slutet av veckan vända denna trend tack vare nyheten om nya handelssamtal mellan USA och Kina. Efter den starka veckoavslutningen stängde så det svenska storbolagsindexet OMXS30 till 1622, vilket innebar en uppgång om 0.3%. 

Med en aktiemarknad som på aggregerad basis stod stilla under veckan erhölls heller inga nya tekniska signaler. För indikation om en mer ihållen förstärkning av sentimentet behöver nu storbolagsindexet OMXS30 etablera sig över motståndszonen vid 1636-1650. Stöd på nedsidan återfinns nu i första hand kring 1580-1590, där ett ett brott skulle indikera ytterligare försvagning mot i första hand 1550. 

Läs mer: OMXS30 2018-08-15 - Motståndszon åter utmanad


Mest köpta och sålda aktier under vecka 33

På aggregerad basis hölls aktieexponeringen nära nog helt intakt från föregående vecka. Det skedde dock stora rörelser i enskilda bolag, där de mest köpta aktierna var ICA Gruppen och MTG. Övriga aktier som köptes i stor utsträckning var Danske bank, Boliden, och SSAB. En gemensam nämnare för samtliga dessa bolag är att de haft en relativt svag kursutveckling den senaste tiden, och nu således ses som köpvärda till rådande nivåer. Kepler Cheuvreux har en köprekommendation i samtliga av dessa bolag.

De aktier som främst såg utflöden var några av den senaste tidens kursraketer, nämligen Swedish Orphan Biovitrum och Fortnox. Utflöden sågs även under veckan i Sandvik, Bilia, och Recipharm.


De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 33

Ökat nettoinnehav i kronor
1 ICA GRUPPEN AB
2 MODERN TIMES GROUP B
3 DANSKE BANK A/S
4 BOLIDEN
5 SSAB A
6 ABB LTD
7 LOOMIS B
8 SSAB B
9 CLAS OHLSON B
10 JM
11 INDUSTRIVÄRDEN C
12 TELE2 B
13 PARADOX INTERACTIVE
14 FINGERPRINT CARDS B
15 STORA ENSO R
Minskat nettoinnehav i kronor
1 SWEDBANK A
2 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM
3 FORTNOX
4 SANDVIK
5 BILIA A
6 RECIPHARM B
7 HOLMEN B
8 ESSITY B
9 VIKING SUPPLY SHIPS B
10 ELECTROLUX B
11 SEB A
12 BACTIGUARD AB B
13 INVESTOR A
14 BETSSON B
15 TELIA COMPANY
Viktig information