Nya alla tiders högstanivåer.. 

Den amerikanska aktiemarknaden har fortsatt utvecklats väl och rådande börsuppgång är nu den längsta ”tjurmarknaden*” i historien. I veckan har också ny alla tiders högstanivå noterats i det breda amerikanska börsindexet S&P500. Det är dock inte bara de amerikanska börserna som utvecklats väl i år, utan även den svenska börsen har haft en stark utveckling, där börsindexet Stockholm All-Share under veckan också noterat nya alla tiders högstanivåer. Hittills i år ligger uppgången för S&P500 vid 7,52% och för Stockholm All-Share 6,82%.

OMXS30 vid sentimentsmässigt signifikanta nivåer
I vår tekniska analys för den svenska aktiemarknaden följer vi storbolagsindexet OMXS30. Detta index har hittills i år stigit 4,43%, men har ännu inte noterat någon ny högstanivå. För närvarande handlas dock börsindexet OMXS30 vid ett mycket viktigt sentimentsmässigt härad. 

Efter en lång och behaglig uppgångsfas vände nämligen aktiemarknaden i mitten av 2017 tvärt från rådande kursnivåer och föll kraftigt. Denna börsvändning och sättning har sedan dess funnits kvar i investerarkollektivets undermedvetna, vilket inneburit att olika medfödda beteendemönster och psykologiska bias, så som ”Stolthet och ånger” och "Minnets referenspunkt” skapat ett naturligt säljtryck vid just dessa nivåer. En etablering över denna utbudszon skulle indikera att detta säljtryck slutligen absorberats av marknaden och att det skulle finnas möjlighet för en mer utdragen förstärkning av marknadssentimentet.    

Läs mer: Hur medfödda beteendemönster påverkar ens beslutsfattande

Läs mer: Teknisk Analys OMXS30 – Vid viktig utbudszon

* En tjurmarknad definieras som en period med stigande kurser utan att någon börssättning på tjugo procent eller mer har skett.


Mest köpta och sålda aktier under vecka 34

Börsen hade en stark utveckling under veckan och steg inte mindre än 1,49%. Denna styrka nyttjade investerarkollektivet till att i stor omfattning minska sin aktieexponering. Då det endast var små volymer som adderades till de aktier som under veckan hade ett nettoinflöde av kapital är det vanskligt att på aggregerad basis försöka dra några slutsatser av de förändringar som skedde på köpsidan. Noterbart inflöde av kapital skedde dock i MTG.

De aktier som främst såldes under veckan var Essity, Swedbank, Investor, Ericsson, och Bilia. Utmärkande för samtliga dessa aktier är att de under veckan hade en stark kursutveckling. Essity och Swedbank handlas nu åter uppe i häradet av tidigare årshögstanivåer, medan Investor och Ericsson nu noterat nya högstanivåer för året. Inte minst Ericsson hade under veckan en mycket stark utveckling, där kursen steg hela 8,73%.

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 34

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan