Swedbank Robur lanserar under tidig höst den nya globala aktiefonden Fokus, med 15–30 bolag i portföljen. Fonden investerar globalt men med minst 20 % innehav i bolag belägna i Norden. Fokus är en koncentrerad fond som bygger på en fundamental analys av utvalda bolag. Fonden kan bara handlas kvartalsvis, där det första placeringsbeloppet är minst 100 000 kronor. Fonden har nischat in sig på tre tydliga områden genom att inkludera onoterade, avknoppade eller ägarledda bolag i portföljen. 

Aktiellt fick en pratstund med fondens ena förvaltare Henrik Carlman som förklarade hur resonemangen kring fondens fokusområden har cirkulerat. 

Varför har fonden valt dessa tre fokusområden? 
Det första fokusområdet är onoterade bolag som har omkring 1–2 år till en börsintroduktion. Anledningen till att det segmentet är inkluderat i portföljen är att dessa bolag ofta har en tendens att frambringa en kraftig tillväxt. Bolag som är i fasen innan en börsnotering, befinner sig i en väldigt intressant fas i sin företagscykel som i regel genererar stora värden. 

–Det är inte många fonder som ger kunden möjligheten att investera i onoterade bolag i ett tidigt skede, vilket gör oss på Swedbank Robur unika, säger Henrik Carlman. 

Vad gäller ägarledda bolag fokuserar dess ägare främst på bolagets långsiktiga utveckling. Henrik Carlman förklarar att om du äger någonting så tar du oftast bättre hand om det. Generellt sett så växer ägarledda bolag mer och är oftast mer lönsamma än andra. 

När man knoppar av ett bolag från sin ursprungliga verksamhet leder det ofta till stärkt kärnverksamhet eftersom den sätts i ett större fokus. Ett avknoppat bolag är skickligare på kapitalallokering och generar ökad försäljning som i sin tur leder till att kursen går uppåt. Henrik Carlman omnämner dessa bolag som ”Happy divorces”, det vill säga lyckade separationer som avkastar bättre än börsen över en längre tidsperiod. 

Finns det några risker med dessa tre fokusområden? 
–Det alltid finns risker på den här marknaden. Vissa år har den här typen av bolag en begränsad avkastning, vilket innebär att den fundamentala analysen av bolagen samt ett långsiktigt tänkande är oerhört viktigt, säger Henrik Carlman. 

Varför Swedbank Robur Fokus? 

  • Är unik genom att endast investera i Ägarledda, Avknoppade och Onoterade bolag, tre teman som alla historiskt visat sig skapa överlägsen överavkastning över tid.
  • Investerar koncentrerat i 15–30 bolag globalt i alla bolagsstorlekar. Det bästa av både stora och små bolag.
  • Är långsiktig och tror på att värdeskapande sker genom framgångsrikt företagande i enskilda bolag istället för börsen som helhet.Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan