Ut åker Holmen, Kinnevik och Fabege. 


Kepler Cheuvreuxs syn på Stora Enso 

 • Gjorda investeringar börjar ge utdelning
 • Stark marknad för pappersmassa
 • Kraftig lönsamhetsförbättring på sikt
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 16,50 euro 


Kepler Cheuvreuxs syn på Loomis

 • Globalt marknadsledande kontanthanteringsbolag
 • Vinsthöjande åtgärder implementeras
 • Överdriven kursreaktion efter rapport ger attraktiv värdering
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 410 kronor  


Kepler Cheuvreuxs syn på JM

 • Överutbudet på bostadsmarknaden kommer gradvis att normaliseras
 • JM skickar goda signaler för framtiden
 • Betydande potential om förbättring sker
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 220 kronor  


Kepler Cheuvreuxs syn på Fabege

 • Har den bästa fastighets- och projektportföljen i Sverige
 • Uppvärdering av fastighetsvärden under 2018
 • Dolda värden kommer synliggöra omotiverad rabatt
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 140 kronor  


Kepler Cheuvreuxs syn på Kinnevik 

 • Rekommendation: Behåll
 • Riktkurs: 320 kronor  


Kepler Cheuvreuxs syn på Holmen 

 • Starka finanser och betydande skogstillgångar
 • Prisökningar på papper ger höjda vinstprognoser
 • Säker utdelningsförmåga
 • Rekommendation: Behåll
 • Riktkurs: 251 kronor  

Till Fokusportföljen

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan