Återhämtning inledd..

Som vi noterade i föregående veckas uppdatering och i den tekniska uppdateringen av OMXS30 hade då börsen efter de senaste två månadernas sättning kommit ner till kraftigt översålda nivåer. Dessutom kunde en positiv momentumdivergens skönjas vid den bottnen som noterades i slutet av november, samtidigt som kontraindikatorn Swedbank Swedish Fear & Greed Index var nere på extremlåga nivåer. Detta innebar sammantaget att vi bedömde sannolikheten ligga i att börsen stod inför en snar återhämtning och upprekyl. Ur ett mer strukturellt perspektiv ser det dock fortsatt ut som att en försvagning av marknadssentimentet skett, åtminstone till dess att motsatsen bevisats via nya noterade högstanivåer. 

Under veckan steg så storbolagsindexet OMXS30 med 2,5 procent och stängde vid 1514. Stort fokus under veckan låg vid helgens G20-möte i Argentina, där bland annat USA:s och Kinas presidenter Donald Trump och Xi Jinping under en middag skulle diskutera handelskonflikten mellan länderna. Utkomsten av detta möte blev att länderna kom överens om att fortsätta förhandlingarna under 90 dagar och att USA inte skulle höja tullarna från 10 till 25 procent från och med årskiftet, vilket tidigare var kommunicerat. Denna "vapenvila" i handelskonflikten är onekligen en positiv katalysator för marknadssentimentet och kommer mest troligen leda till att riskaptiten på aktiemarknaden ökar framöver.

Med upprekyl på börsen inledd under veckan, och efter att en vapenvila i handelskonflikten mellan USA och Kina kommit till stånd under helgens G20-möte, är det så nu läge att fokusera på ovansidan och vilka utbudsnivåer som där finns av vikt. . 

I första hand återfinns nu en naturlig utbudszon i häradet kring 1540-1550. Det är också från denna nivå som indexet vände ner ifrån vid den upprekyl som skedde i november. Vid etablering över detta härad återfinns nästkommande utbudszon kring 1575-1595. Ur ett sentimentperspektiv vore en etablering över detta senare motståndsområde högst positivt. Anledningen till det är att detta skulle indikera att nytt köpintresse materialiserats i sådan omfattning under veckan att det naturliga och latenta säljflöde som finns i marknaden kring dessa nivåer absorberats och att aktiemarknaden åter vore mer efterfrågestyrd. 

Läs mer: Teknisk Analys OMXS30 20181128 - Pressat marknadssentiment


Ny affärsidé i Swedbank Trading

Under veckan lanserades en ny affärsidé inom ramen för Swedbank Trading i Intrum. Bolaget är marknadsledare inom kredithantering i Europa, och hjälper sina uppdragsgivare med kreditoptimering, betalningstjänster, inkasso för fakturaköp samt betalningstjänster för e-handelsföretag. Aktien har haft en svag utveckling det senaste året, drivet av rapporter som inte nått riktigt ända fram och en misstro till att bolaget kommer att lyckas nå upp till dess satta finansiella mål. De senaste två kvartalsrapporterna har dock erhållit en positiv kursreaktion och sentimentet stärktes också i samband med att Sampo klev in som ägare i bolaget. 


Detta har sammanlagt inneburit att  aktien under det senaste halvåret konsoliderat sidledes, där balans rått mellan köpare och säljare. Värt att notera dock är den relativa styrkan som aktien haft sedan inledningen av oktober. Under denna period har nu Intrum stigit med 4,5 procent, medan Stockholmsbörsen fallit med 9 procent. Dessutom har nu också ett positivt utbrott skett ur konsolideringsformationen, vilket tyder på att aktien åter börjar bli mer efterfrågestyrd. 

Läs mer: Swedbank Trading – Intrum - 2018-11-27

För en utförligare diskussion om Intrum och varför vi nu tycker att aktien ser intressant ut hänvisas till följande inslag på EFN Börslunch, där Martin Hallström, marknadsstrateg på Swedbank, talar om aktien. Utöver detta diskuteras även rådande börsläge och den mer allmänna tekniska vyn för aktiemarknaden.  

Se mer: EFN Börslunch - 20181127


I fredags stängdes också en affärsidé som varit öppen i Essity. Initialt efter lansering gick aktien väldigt starkt, men efter att ha nått det tekniska motståndet vid 240 SEK vände så aktien ner och föll under såväl september som oktober. Den senaste månaden har dock kursen återhämtat sig och stängningen av affärsidén skedde med en positiv avkastning om 7,64%. Under samma period har storbolagsindexet OMXS30 fallit med 2,45%, vilket inneburit en positiv relativavkastning mot börsen om 10%.

Läs mer: Swedbank Trading - Essity - Stäng - 2018-11-30


Hur går börsen fram till tredje advent?

För två veckor sedan hade vi en undersökning där ni fick ge er vy om börsutvecklingen fram till och med fredagen den 30 november. Det var en relativt jämn fördelning mellan de olika svarsalternativen, vilket på aggregerad basis gav en neutralt sentiment och vy för börsutvecklingen. Indexet stängde också i fredags mindre än 1% upp från då undersökningen inleddes den 19 november. Helt rätt således..

Hur tror du att börsen utvecklas fram till den 16 december?

Var med i undersökningen ovan och se vad andra investerare tror om börsutvecklingen framöver. Så som börsen utvecklas, utvecklas också majoriteten av alla aktier. Att ha en uppfattning om börsen på aggregerad basis kan därför vara en parameter att ta med sig vid beslut huruvida det är läge att agera eller avvakta med köp eller försäljningar även i enskilda aktier. Tack i förhand för att ni deltar i undersökningen, desto fler som svarar, desto mer rättvisande blir resultatet.


Mest köpta och sålda aktier under vecka 48

Efter tre veckor med fallande kursutveckling noterade så börsen en stark utveckling under veckan. Efter de senaste månadernas fondflödesstatistik och den ökade oro sättningen skapat noterade vi i förra veckans uppdatering att en förändring av marknadsdynamiken skulle vara trolig att se, där nedgångar inte längre köps, utan där upprekyler istället säljs. Detta var också något som tydligt noterades under föregående vecka, där aktieexponeringen på aggregerad basis minskade i stor utsträckning. 

Den aktie som i störst utsträckning såldes även denna vecka var ICA Gruppen. Detta är nu femte veckan i rad som investerarkollektivet valt att minska sitt innehav i aktien. Övriga aktier som såldes under veckan var Swedbank, Tele2, Investor, och Essity. Samtliga dessa aktier utvecklades under veckan starkt och steg betydligt mer än marknaden som helhet.

De aktier som främst köptes under veckan var Nordea, SSAB, SCA, och Volvo. Dessa aktier har samtliga haft en svag utveckling den senaste tiden, men där nivåer nu nåtts vid vilka onekligen köpintresse materialiserats. Vi ser en positiv uppsida från rådande nivåer i samtliga dessa aktier. 


De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 48

Ökat nettoinnehav i kronor
1 NORDEA BANK ABP (SE)
2 SSAB B
3 SSAB A
4 SCA B
5 VOLVO B
6 KINNEVIK B
7 ERICSSON B
8 AKELIUS RESIDENTIAL PREF
9 KAPPAHL
10 FINGERPRINT CARDS B
11 SCANDIC HOTELS GROUP
12 SANDVIK
13 MODERN TIMES GROUP B
14 NYFOSA
15 DANSKE BANK A/S
Minskat nettoinnehav i kronor
1 ICA GRUPPEN AB
2 SWEDBANK A
3 TELE2 B
4 INVESTOR B
5 ESSITY B
6 BAHNHOF B
7 HENNES & MAURITZ B
8 ABB LTD
9 JM
10 CHERRY B
11 KARO PHARMA
12 ASSA ABLOY B
13 BILIA A
14 TELIA COMPANY
15 GLOBAL GAMING 555