Vi summerar ännu en vecka med stora rörelser. I fredags stängde index i Sverige inom intervallet +/- 1 procent för första gången på två veckor. Snittrörelsen under de senaste två veckorna har varit 1,5 procent, vilket skall jämföras med 0,7 procent för hela året.

Även om rörelserna blivit större är drivkrafterna bakom rörelserna till stor del samma saker som varit tongivande under hela året. Utspel kring den pågående handelsdispyten, frågetecken kring konjunkturen och osäkerhet vad centralbankerna ämnar hitta på har präglat året och dessa bitar kommer även vara avgörande för den sista hela veckan på året.

Addera politisk turbulens från olika hörn av världen. Från vårt perspektiv blir kanske det mest intressanta Sveriges avsaknad av regering och den alltmer akuta situationen kring Brexit.


Flera räntebesked i veckan
I veckan kommer räntebesked från USA, Sverige, Japan och England. Den amerikanska centralbanken, Fed, har varit mjukare på slutet men marknaden förväntar sig ändå en höjning på onsdag.

Efter två månader i rad med lägre än förväntad inflation är det dock mer osäkert om Riksbanken kommer att höja på torsdag.

Optimism kring handelssituationen gav stöd under veckan. Kina annonserade dessutom att de tar bort strafftullarna på bilar från USA under tre månader. Fredagens handel tyngdes dock av svaga makrosiffror från Kina.

Trycket på Storbritannien att komma vidare med Brexitavtalet är påfallande och det är ytterst oklart om vi kommer att få besked i frågan innan årsskiftet. Osäkerheten består alltså på många plan och vi behåller vår neutrala aktievikt.

De kommande två måndagarna firar vi jul och nyår men tisdagen den åttonde januari är vi tillbaka med en månadsuppdatering av Investeringsstrategin.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan