En omstrukturering av derivatportföljen gör att fastighetsbolaget Wihlborgs lyckas sänka sin genomsnittliga finansieringskostnad med nästan en procent. Inför nästa års skatteförändringar realiserar Wihlborgs även förluster. Det renderar sammantaget en höjning av Kepler Cheuvreux prognoser för kassaflödet exklusive avskrivningar (FFO) med 13-14 procent. Rekommendationen Köp upprepas liksom riktkursen.

Essity närmar sig nu det mål bolaget satt upp om ett minskat marginalavstånd till konkurrenten Kimberley-Clark, exempelvis genom en omstrukturering av försörjningskedjan samt stängning av underpresterande områden och regioner. Men höga råvarupriser har påverkat inkomstutvecklingen, vilket man bemött med höjda priser som kommer ge effekt nästa år. Kepler Cheuvreux förväntar en vinstutveckling över snittet och upprepar rekommendationen Köp samt riktkursen.

Ett väntat men alljämt positivt besked kom i veckan från strålterapibolaget Elekta: Amerikanska läkemedelsmyndigheten har gett förhandsmarknadsgodkännande till bolagets system Unity MR-linac. Elekta räknade själv med godkännande före års ände, medan omgivningen var mer försiktiga. Med tanke på en tydlig aktiekursreaktion vid förra årets försening av godkännande i Europa är därför beskedet positivt. Rekommendationen Köp upprepas liksom riktkursen.

Läs hela Aktienytt för vecka 49 här.

Viktig information