Under första halvåret 2018 lanserade Swedbank Robur två stycken företagsobligationsfonder som placerar i europeiska företagsobligationer. 15 januari gick Företagsobligationer Mix igång, och 15 maj lanserades Företagsobligationsfond High Yield.

Starten för de två kreditfonderna har varit tuffare än för svenska motsvarigheter. I år är Företagsobligationsfond Mix ner 3,2 procent och High Yield-fonden är ner 3 procent. Men jämförelsen är inte rättvis enligt Per Lilja, tillförordnad räntechef på Swedbank Robur.

– I år har svenska krediter gått bättre än de europeiska, men historiskt sett ser det inte ut så. Exempelvis gick europeiska krediter bättre än svenska föregående år. Svenska krediter är i dag betydligt dyrare än europeiska, säger Per Lilja.


Flera faktorer talar för europeiska krediter
Detta beror inte på att det är lägre kreditrisk förknippat med svenska krediter. Däremot är omsättningen i dem lägre, och tillgångsslaget har betydligt lägre likviditet än europeiska krediter.

Exempelvis har Swedbank Robur ett trettiotal europeiska motparter att handla med, jämfört med sex stycken inom Sverige. Och sett till hela kreditmarknaden är den europeiska 20 gånger större än den svenska, vilket ger betydligt bättre och djupare likviditet men också lite mer volatilitet.

Det finns fler faktorer som talar för att investera i europeiska High Yield-krediter. Över tidsperioden november 2002 – november 2017 har europeiska krediter, sett till totalavkastning, genererat klart högre avkastning än exempelvis europeiska aktier: 375 procent jämfört med 250 procent (ICE BofAML Euro HY Index jämfört med Stoxx Europe 600 Total Return Index).


High Yield-fonder är stresståliga
Den bättre avkastningen i europeisk High Yield under dessa 16 år har dessutom genererats med betydligt lägre volatilitet i tillgångsslaget. Samma sak gäller om avkastning och volatilitet på de båda tillgångsslagen sedan början av 2010 jämförs.

Av detta drar Per Lilja slutsatsen att över tid bör det i en helhetsportfölj ingå High Yield-krediter som ett viktigt komplement. Och inför kommande år är värderingen mycket intressant, enligt Per Lilja.

– För ett år sedan var förräntningstakten cirka 3 procent i europeisk High Yield. I dag ser vi att den siffran kommit upp till knappt 4,7 procent. Den låga värderingen av HY-krediter innebär att vi har en betydande krockkudde för investerare i exempelvis HY-fonden.

– Fondernas stresstålighet har ökat betydligt inför 2019. Det ska till mycket för att vi inte ska generera avkastning. Det krävs som vi ser det en spreaduppgång på 150 punkter för att avkastningen ska bli noll. Då är man på samma nivåer vi såg i februari 2016, när USA var nära recession, oljepriset stod i 27 dollar, tillväxtmarknaderna var nära att krascha och bankerna i Europa dömdes ut som ohållbara.

Men liksom under 2018 tror Per Lilja att vi under 2019 sannolikt kommer se en hel del volatilitet. Exempelvis kan budgetkrisen i Italien leda till ytterligare oro, liksom en hård alternativt misslyckad Brexit. Slutligen finns risken att handelskriget mellan Kina och USA trappas upp trots vissa positiva tecken nyligen.

– Vi bedömer dock att fundamenta i bolagen ser fortsatt bra ut. Starkare balansräkningar samt växande vinster begränsar kreditriskerna och därmed bör konkurserna i High Yield-segmentet hamna på låga nivåer även under 2019. Dagens värdering av europeiska krediter ger också ett bra skydd mot eventuell volatilitet, vilket är något som inte går att säga om den svenska marknaden som ser dyr ut i jämförelse med den europeiska, avslutar Per Lilja.

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se