Hur har 2018 varit?
När man tittar tillbaka på hur bolagen i fonden utvecklats under året kan man konstatera att det varit ganska spretigt. Bolag som gått bäst är Bandai Namco (spelutvecklare, leksaker), Yamaha Corp (musikinstrument, ljudustrustning) och Solasto (äldrevård) som är upp mellan 15 och 40 procent. Sämre har det gått för Nintendo och mer cykliska bolag som Fanuc och Omron, som tillhandahåller produkter och lösningar för fabriksautomatisering som alla gått ner runt 25-40 procent. Totalt sett har fonden så här långt gått ned ett par procent mätt i svenska kronor.


Vad förväntar du dig av 2019?
Jag har inga direkta förväntningar på ett enskilt år - jag fokuserar på att hitta de bästa investeringarna med en horisont runt 3-5 år. Men förhoppningsvis kommer vi närmare en lösning på handelsdispyten mellan USA och Kina. Dessutom blir det intressant att se hur den amerikanska centralbanken kommer att agera angående styrräntan framöver. 


Tokyobörsen har gått ned sedan toppen i september. Vad kan tänkas få den att stiga igen?
Svårt att säga. Det man kan konstatera är att japanska marknaden generellt är attraktivt värderad. Å andra sidan har det kommit vissa tecken på att global konjunkturen håller på att mattas av och Tokyobörsen är omvärldsberoende och har ett stort inslag av cykliska bolag. En lösning på handelskonflikten mellan USA och Kina skulle givetvis underlätta. 


Många japanska företag har betydande tillverkning i Kina och Tokyobörsen är omvärldsberoende.  Hur påverkar handelskriget mellan USA och Kina japanskt näringsliv och börsen?
Det finns egentligen bara förlorare på ett handelskrig. Japan är väldigt exportberoende och framförallt har tillverkande företag i Kina blivit försiktigare vad gäller investeringar och har valt en ”wait and see” förhållning. Detta har bland annat drabbat japanska företag som ägs av fonden som säljer utrustning och lösningar för fabriksautomatisering. Dessutom är Kina inne i en fas för att minska skuldsättningen generellt i landet vilket inte gjort saken bättre. 


För att läsa mer om Swedbank Robur Japanfond, klicka här.

För att köpa andelar i Swedbank Robur Japanfond, klicka här.

I denna artikel förklaras synen på Japan utifrån Swedbanks decemberuppdatering av Investeringsstrategin. 

Här kan du läsa Swedbanks Investeringsstrategi i sin helhet.

 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan