Även om G20 till delar består av ett gäng nyckfulla presidenter som snabbt kan ändra uppfattning bedömer Swedbanks Strategi & Allokering att helgens möte var ett framsteg i handelskonflikten. G20-länderna är överens om att reformera WTO, men oenigheter gör att protektionism, klimat och migration lämnas litet utrymme. G20-länderna noterar också att internationell handel är en viktig källa för tillväxt, produktivitet och ekonomisk utveckling. Det bedöms också finnas utrymme för förbättringar inom WTO:s handelsavtal, då det inte anses uppnå målen. President Trump och USA har varit missnöjda med WTO:s slapphänta agerande mot Kina och har krävt en reformering och en översyn väntas till nästa möte. Något förvånande nämns inget om kampen mot protektionism, vilket varit en grundbult för WTO tidigare. G20 skriver att de välkomnar den starka globala ekonomiska tillväxten, men noterar att den varit ojämnt fördelad mellan länderna. G20 uppger att de ska jobba för att nå en stark, uthållig, balanserad och inkluderande tillväxt.

Handelskonflikten mellan USA och Kina

USA och Kina kom på lördagen överens om att inte eskalera handelskonflikten mellan länderna utan ger sig själva tre månaders paus för att försöka hitta en väg framåt. Överenskommelsen ska ha skett vid ett möte mellan president Trump och Kinas president Xi Jinping. Enligt ett uttalande från Vita Huset har Trump lovat att inte höja tullarna vid årsskiftet i utbyte mot kinesiska inköp från USA. Överenskommelsen omfattar bland annat jordbruksprodukter som omgående ska börja importeras från USA. Ledarna var även överens om att direkt börja samtal om strukturella förändringar när det gäller skydd för immateriella rättigheter, handelshinder och tjänstehandel. Länderna är eniga om att försöka genomföra en överenskommelse inom 90 dagar och om inte det sker kommer USA:s tullar att höjas från 10 till 25 procent. Kinas statssekreterare Wang Yi konstaterade att diskussionerna om ekonomiska och handelsfrågor varit mycket positiva och konstruktiva. Han bekräftade även att Kina är redo att öka importen för att tillgodose den inhemska efterfrågan, inklusive produkter från USA, för att gradvis minska obalansen i handelsbalansen. På måndagsmorgonen förekommer också uppgifter om att Kina är på väg att sänka tullarna på bilimport från USA.

Kommentar från Strategi & Allokering

Swedbanks Strategi & Allokering har haft i sitt scenario att konflikten kommer att finna en lösning innan den eskalerar fullt ut. Mattias Isakson kommenterar helgens utveckling.

– Helgens G20-möte var ett steg i rätt riktning. Vi uppfattar det som mycket positivt att det blir en paus på tre månader, men det återstår att se om detta var vändpunkten.

Mattias påminner också om nyckfullheten.

– Det fanns ett avtal i maj som förhandlats fram av handelsminister Wilbur Ross, men som senare revs när Trump fick kritik i kongressen. Denna gång har Trump själv deltagit vilket höjer sannolikheten att det upprätthålls.

Mattias bedömer också att en potentiell lösning av handelskonflikten kan bidra positivt till den globala konjunkturen, men att det inte är någon enkel väg framåt.

– Beräkningar från IMF visar att de införda och kommande tullarna kan leda till att 0,75 procent av global BNP förloras till 2020. En lösning på konflikten skulle därför bidra till den globala efterfrågan, uppger Mattias.

– Komplexiteten i handelsavtal, vilket Brexit-förhandlingarna är ett tydligt exempel på, leder till att det inte finns några perfekta avtal. Vi bedömer att det inte finns någon enkel lösning på handelskonflikten men helgens möte var ett steg i rätt riktning och ger stöd till aktiemarknaden, avslutar Mattias.