Elektrisk transformering saknar gnista
Villkoren kopplade till försäljningen av ABB:s division Power Grids är sämre än förväntningarna till följd av avyttringskostnader, tidplan och skatteutgifter. Avtalsvillkoren sockrades genom en första anblick på nästa fas i strategin, centrerad kring förenkling, vilket tar sikte på att sänka kostnadsstrukturen med 500 MUSD på medellång sikt. Något som ger stöd åt uppdaterade finansiella mål avseende EBITA-marginalen. Dock anser vi att uppsidespotentialen sannolikt inte kommer att bli synlig förrän andra halvåret 2019. Kepler Cheuvreux upprepar Köp, men sänker riktkursen till 22 CHF


Vi är lockade, men…
Den 28 september nedgraderade Kepler Cheuvreux H&M från Köp till Behåll efter att aktiekursen stigit kraftigt med över 40 procent. Aktien har gått tillbaka cirka 15 procent sedan dess och multiplarna börjar nu se mer övertygande ut. Än så länge Kepler är dock Cheuvreux tveksamma till investeringar i H&M. Rekommendationen Behåll kvarstår och riktkursen sänks till 145 kronor. 

Läs Aktienytt för vecka 51 här.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan