I en tidigare artikel förklarade Ulrika Enhörning hur det senaste året gått och vad hon fokuserar på inför 2019. Läs artikeln här: Nytt år av europeiska möjligheter.

I Swedbanks senaste Investeringsstrategi beskrivs en konjunkturell snålblåst för Europa. Samtidigt är EU och Italien oense kring landets budget och Brexit närmar sig med stormsteg där ingen tycks veta vad som kommer ske.

Det leder till frågan hur en fondförvaltare med inriktning på Europa ser på och hanterar dessa faktorer.

– Konjunkturen och det knepiga politiska läget i Europa är mer eller mindre alltid stora frågetecken. Det har blivit nästan som ett normalläge. Italien har haft över 60 regeringar sedan andra världskriget. Landets regering kommer ständigt på kollisionskurs med EU i olika ekonomiska frågor, exempelvis storleken på statens budgetunderskott. Detta har drivit upp räntan på italienska statspapper till så höga nivåer att det riskerar få konsekvenser för både banker och andra räntekänsliga företag i landet.

Inte bara italienska banker får dyrare finansiering. Högt belånade bolag som Telekom Italia får högre räntekostnader och minskande vinst i spåren av högre obligationsräntor. Men landets försäkringsbolag kan på sikt tjäna på utvecklingen då de får lättare att förränta inbetalda försäkringspremier.

I Europa som helhet ser det något mer stabilt ut för företagen.

– Europas tillväxt har varit låg sedan finanskrisen 2008. Reformer är svåra att få till stånd inom EU och det råder stor oenighet om hur man ska tackla de ekonomiska problemen. Som tur är har detta inte alltid en så avgörande betydelse för företagen som man kan tro. Det kommer alltid att finnas framgångsrika företag i Europa, oavsett hur det makroekonomiska läget är.

Men det faktum att Storbritannien från och med 29 mars 2019 formellt träder ut ur EU i en så kallad Brexit är en mycket svårare fråga att hantera, enligt Ulrika Enhörning.

– Brexit skapar en stor osäkerhet som varken marknaderna eller företagen är bekväma med. Det finns ju ingen historik att luta sig emot, för inget land har ju tidigare gått ur EU. De tre alternativen – en kontrollerad Brexit med något slags utträdesavtal, en Brexit utan utträdesavtal, eller en uppskjuten alternativt ingen Brexit – får tre helt olika konsekvenser för hur man vill vara investerad.

Så hur förhåller sig en aktiv förvaltare av en Europainriktad fond till detta?

– Det går inte att välja ut ett alternativ och satsa allt på det, för blir det fel förloras stora pengar. Jag har valt att ha en mix av bolag som alla tjänar på olika utfall. Men totalt sett är fonden underviktad gentemot Storbritannien som land.

Ulrika Enhörning ser många billiga bolag i Storbritannien, särskilt banker och bolag med en stor andel av sin försäljning inom kungadömet. Exempelvis ser storbanken Lloyds attraktiv ut, likaså husbyggarbolagen.

– Jag tror att Brexit kommer vara den största risken för fondens utveckling under 2019, men jag tror också att när vi om ett par år tittar tillbaka på denna period så kommer det visa sig att Storbritannien som land klarat sig över förväntan.


För att läsa mer om Swedbank Robur Europafond, klicka här.

För att köpa andelar i Swedbank Robur Europafond, klicka här.

Här kan du läsa Swedbanks Investeringsstrategi i sin helhet.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan