Fram till den 19 december är det åter möjligt att köpa andelar i Swedbank Robur Microcap, en spetsig småbolagsfond med inriktning på innovativa nordiska bolag. 

Det minsta beloppet som kan placeras är 100 000 kronor, men för den som redan äger andelar i fonden går det att öka sitt innehav med lägre belopp. 

Swedbank Robur Microcap är en ny typ av fond som investerar långsiktigt i mindre bolag och som stänger för Köp när det samlade kapitalet uppgår till två miljarder kronor. Fram till dess taket är nått kommer fonden att vara öppen för köp varje kvartal. Denna gång är fonden öppen för köp fram till den 19 december klockan 16.00. 

Observera att fonden inte är tillgänglig att köpa via internet, utan endast via rådgivare i Swedbank/sparbanker. 

Läs mer om fonden och hitta kontaktuppgifter till rådgivare på Swedbank Roburs hemsida


Swedbank Robur Microcap passar dig som:

 • Ser tillväxtpotential i små nordiska bolag
 • Gillar bolag ledda av entreprenörer
 • Vill placera minst 100 000 kr och har en sparhorisont på fem år eller längre.


Fakta Swedbank Robur Microcap

 • Lägsta köpbelopp 100 000 kronor
 • Först till kvarn – max 2 miljarder kronor i fonden
 • Öppen för köp till 19 december klockan 16.00
 • Fonden handlas kvartalsvis
 • Inköpsavgift 0 procent
 • Inlösenavgift 5 procent. Ett fritt uttag första kvartalet varje år
 • Fondförvaltningsavgift 2 procent
 • Fritt fondsparande och ISK, ej pension eller försäkring

Information om fonden, faktablad och informationsbroschyr finns på www.swedbank.se/microcap


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan