I intervjun berättar Johan Söderström även om varför han tycker halvledartillverkare är extra intressanta. Dessutom lyfter han fram en favorit bland dessa bolag. 


Läs mer om Swedbank Robur Ny Teknik

Köp andelar i Swedbank Robur Ny Teknik


Läs mer om Swedbank Robur Technology

Köp andelar i Swedbank Robur Technology

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. På grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används, så kan pengar som placeras i fonden både minska och öka kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se