Under hösten har priset på olika basmetaller hållit sig stadiga eller stigit något. Samtidigt har aktiekurserna för nordiska basmetallbolag sjunkit. Denna avvikelse är ovanlig men händer då och då.

Läs mer om frikopplingen på basmetallmarknaderna här: Är det köpläge i pressade gruvor?

De långsiktiga förutsättningarna för metallerna är på plats, särskilt för kopparsegmentet, enligt Kepler Cheuvreux som vidhåller en långsiktigt positiv syn på basmetallmarknaderna. Och det finns intressanta möjligheter i Boliden, Lundin Mining och Norsk Hydro. Den utmanande bilden när det gäller global ekonomisk tillväxt och handelshinder förväntas dock skapa utmaningar även 2019.


Boliden – stark affärsmodell och diversifierad metallportfölj
De senaste åren har Boliden visat styrkan i sin integrerade affärsmodell och den diversifierade metallportföljen.

Bolaget är nu mitt uppe i en expansion av produktionen vid tre av sina största gruvor. Den nya krossanläggningen i Aitik-gruvan i norra Sverige ligger före schemat, och kommer förbättra volymerna, öka stabiliteten i produktionen samt sänka kostnaderna. Planen är att Aitik ska gå från dagens 39 miljoner ton per år till 45 miljoner ton bruten malm vid år 2020.

Zinkgruvan i Garpenberg i Dalarna är en flaskhals som ska expanderas, från 2,5 miljoner ton malm per år till 3 miljoner ton per år. I norra Finland har Boliden dagbrottet Kevitsa, där koppar- och nickelproduktionen ska öka från nuvarande 7-8 miljoner ton per år till 9,5 miljoner ton de kommande åren. Därtill har nya mineralfyndigheter i irländska Tara-gruvan potentialen att förändra hela spelplanen.

Även om Boliden ökar investeringarna från årets 6 miljarder kronor till 8 miljarder kronor nästa år väntas bolaget vara överkapitaliserat. Därmed finns möjligheten att en extrautdelning om 10 kronor per aktie kommer i spel, i tillägg till ordinarie utdelning om 8,50 kronor per aktie.

– I dag handlas Boliden till rabatt gentemot jämförbara konkurrenter vilket, givet kassaflöden, investeringsnivåer, gruvtillgångar och metallportfölj, torde förändras så att bolaget kommande år handlas till en premie. Vår summan-av-delarna-värdering med 8 procents rabatt ger en riktkurs om 270 kronor, och därför ser vi kortsiktigt en attraktiv riskjusterad avkastning där vi rekommenderar Köp, säger Ola Södermark, aktieanalytiker Kepler Cheuvreux.


Lundin Mining – laddat med kontanter och tillväxtambitioner
Lundin Mining har en tydlig tillväxtstrategi, där bolaget vill växa organiskt och genom förvärv. Kepler Cheuvreux räknar med att investerare kommer fokusera allt mer på bolagets produktionsprofil samt hur det använder sin stora kassa.

Tidigare har kommunicerats att man är berett på förvärv för 3 miljarder amerikanska dollar, och i fokus ligger koppartillgångar i Sydamerika och Europa. Men en generell brist på nya kopparprojekt och en specifik brist på lovande koppartillgångar till salu innebär att de pengar man har på händerna måste komma till nytta på andra sätt.

I månadsskiftet november/december uppdaterar Lundin Mining sin treårsöversikt för investeringar. I år aviserade man förutom höjd produktionsprognos ett aktieåterköpsprogram om upp till 10 procent av utestående aktier, ungefär 64 miljoner stycken.

– De globala osäkerheterna och riskerna har på kort sikt förvärrats, men bolagets långsiktiga förutsättningar är på plats. Metallmarknaderna kommer utifrån en rad trender vara stabila eller stärkas, särskilt koppar, varför Lundin är välpositionerat att skapa värde för aktieägare. Vi upprepar vår rekommendation om Köp, men justerar riktkursen från 56 till 52 kronor, säger Ola Södermark.


Norsk Hydro – Brasilien i fokus
Norsk Hydro är en fullt integrerad aluminiumproducent, och äger bland annat världens största aluminaraffinaderi Alunorte i Brasilien. I våras införde myndigheter, till följd av kraftiga regnoväder, embargo på Alunortes produktionskapacitet med 50 procent för att begränsa att restprodukter som bauxit inte skulle föras med i områdets översvämningar.

Lyckligtvis undveks spill och utsläpp så nu förhandlar bolaget med myndigheter om att återuppta full produktion. Detta har dock satt spår i priserna för såväl aluminium som Norsk Hydros aktie. Men ökade makroekonomiska risker påverkar även 

– Vi ser en nedstängning som osannolik, så kortsiktigt är därför denna fråga av störst vikt för aktiekursen. Skulle bolaget få återuppta full produktion förväntar vi oss att det utlöser en omvärdering av aktien som då kan klättra upp mot 50 norska kronor, oavsett utvecklingen av aluminiumpriser. När en lösning är på plats är svårt att säga, men vi ser en attraktiv riskjusterad avkastning i Norsk Hydro. Vi upprepar vår rekommendation om Köp, men trimmar riktkursen från 57 till 54 norska kronor, säger Ola Södermark.

Viktig information