Sverige styrs till allra största del av externa drivkrafter. Med en stor andel globala världsledande konjunkturkänsliga bolag påverkas Stockholmsbörsen till stor del av den globala makro- och valutautvecklingen. Addera den globala riskviljan, som ofta gör att rörelser blir kraftfullare än vad som fundamentalt kan motiveras, och fram träder förklaringen till varför svenska börsen svänger mer än andra.

Argumenten bakom Swedbanks neutraliserade tillgångsvikt för aktier tynger på så sätt Sverige mer än många andra marknader. Anledningen till det är att den ökade riskaversionen Swedbank ser bäst förklaras med en skepticism inför 2019. Skulle denna rädsla visa sig vara korrekt och förväntningarna vara för höga är det ingen vild gissning att det kommer slå hårdare mot Sverige än många andra marknader.

Förenklat kan det beskrivas genom att global konjunktur styr utvecklingen för de cykliska sektorerna, som i sin tur styr den övergripande utvecklingen på Stockholmsbörsen. Faktumet att investerare ofta snabbt slits mellan hopp och förtvivlan lägger grunden till att Sverige blir en mer volatil marknad än många andra.

– Sverige rör sig mer än de flesta andra marknader. I somras när aktier utvecklades starkt gick Sverige relativt bättre och nu i turbulensen tappar Sverige mer. Neutral vikt har spelat ganska väl ut, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg Swedbank Strategi & Allokering.


Att tro eller inte tro
Det finns som bekant två sidor av samma mynt och Swedbank hävdar att det går i allra högsta grad att applicera på Sverige.

– Vi räknar med en hygglig global tillväxt och att bolagen kommer att kunna leverera fortsatt goda vinster. Till stor del är det just detta som investerare nu slits mellan: Vågar de tro på detta eller inte. Får vi rätt kommer sannolikt dessa bolag få stöd under perioder men sen falla tillbaka så fort rädslan tar överhanden. En neutral vikt för svenska aktier känns därför naturligt, säger Johannes Bjerner.

Även om den svenska aktiemarknaden till största del styrs av globala externa faktorer påverkas den definitivt också av den inhemska utvecklingen. Det tydligaste exemplet för stunden är den stimulativa politiken från Riksbanken som håller tillbaka den svenska kronan så länge inflationen inte når upp till de nivåer Riksbanken önskar.

Det här får konsekvenser i många led och den slutgiltiga påverkan är inte helt lätt att fastslå. En svag krona är bra för många bolag med stor export. Samtidigt kan det vara avskräckande för utländska investerare att stoppa pengarna på svenska börsen om risken är att valutan äter upp avkastningen.

Förväntningar om vart räntan ska ta vägen påverkar dessutom i allra högsta grad bostadsmarknaden. Utvecklingen på den påverkar i sin tur den inhemska delen av investerarkollektivet och det kan även påverka utländska investerares syn på den svenska marknaden.

– Då kommer vi även osökt in på den näst största sektorn i Sverige, nämligen bankerna. Deras aktieprisutveckling styrs till stor del av var räntan tar vägen och hur bostadsmarknaden utvecklas. Det är med andra ord även många inhemska faktorer som påverkar den nationella aktiemarknaden, säger Johannes Bjerner.

På temat hur utländskt kapital ser på svenska börsen vore det enligt Swedbank bra om det kom en regering på plats snart. Frågan om Riksbanken kommer att våga höja i december nu när den senaste inflationssiffran kom in lite lågt, samtidigt som tillväxten för det tredje kvartalet sjönk för första gången sedan 2013, påverkar dock sannolikt ännu mer.


För aktiva aktiekunder rekommenderar Swedbank produkten Swedbank Robur Sverigefond.

Läs mer om Sverigefonden genom att klicka här. För att köpa andelar i fonden klickar du här

Här kan du läsa senaste uppdateringen av Investeringsstrategin, och här kan du kolla på specialsändningen om nya strategin.

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se