Swedbank Robur Fokus är en global specialfond som investerar i 15-30 företag över hela världen inklusive tillväxtmarknaderna.

Den koncentrerade portföljen består av noga utvalda företag, både stora och små. 

Gemensamt för onoterade-, ägarledda- och avknoppade bolag är att de historiskt sett skapat en överlägsen lönsamhet, men på lite olika sätt. 

Ägarledda bolag har som grupp lyckats bättre med sina investeringar vilket leder till överlägsen lönsamhet och tillväxt över tid. Ägare är ofta mer försiktiga och långsiktiga med sina pengar än en tjänsteman som använder andras pengar.

Avknoppningar är företag som skapas vid en uppdelning av ett bolag. De får ofta en bättre möjlighet att fokusera och vässa sin affärsmodell, bli mer effektiva och lönsamma, samtidigt som de har en lägre bas att växa ifrån.

Onoterade bolag är intressanta eftersom det på senare år har blivit tydligt att allt större del av ett företags värdeskapande sker sista åren innan börsintroduktionen. Vanligtvis när bolagen går över tröskeln till lönsamhet sker det samtidigt som de är inne i en stark tillväxtfas. 

Läs mer om fonden och hitta kontaktuppgifter till rådgivare på Swedbank Roburs hemsida

Swedbank Robur Fokus passar dig som:

  • Vill ha ett långsiktigt sparande och som ser möjligheterna med investeringar i onoterade, ägarledda och avknoppade bolag. 
  • Vill placera minst 100 000 kronor och har en sparhorisont på fem år eller längre.

Fakta Swedbank Robur Fokus

  • Det minsta startbeloppet som kan placeras är 100 000 kronor. 
  • Öppen för köp till 19 december klockan 16.00
  • Fonden handlas kvartalsvis, nästa bryttid för köp är den 25 mars 2019.  
  • Inköpsavgift 0 procent
  • Inlösenavgift 0 procent. 
  • Förvaltningsavgiften är 1,50 procent. 
  • Handel med fonden sker genom Swedbank eller sparbankerna (ej digitalt).
  • Du kan ha fonden i såväl fritt fondsparande som ISK, men inte i pension eller försäkring.

Information om fonden, faktablad och informationsbroschyr

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som fondbolaget använder sig av. Information om fonden, faktablad och informationsbroschyr finns på www.swedbank.se/fokus