Hur har 2018 gått och vad tar du med dig från året?

– Det startade rätt bra men någonstans runt sommaren började företagens rapporter komma in svagare än marknadens förväntningar. Fler och fler marknadsaktörer började ta ner sina tillväxtantaganden för kommande år och somliga började till och med tala om att den starka konjunkturen var över för denna gång. Året har varit tufft för många aktiva förvaltare, säger Ulrika Enhörning, fondförvaltare av Swedbank Robur Europafond, och fortsätter:

– Denna pessimism fördjupades under hösten och världens börser började falla ganska dramatiskt. De aktier som såldes av mest, och alltså föll mest, var i många fall rätt högt värderade kvalitetsaktier med god tillväxt och som dessutom hade haft en god utveckling tidigare år. Många av fondens vinnaraktier från 2017 föll snabbt vilket gjorde att fondens avkastning under 2018 totalt sett blev negativ.

Denna utveckling är dock något som Ulrika Enhörning ser möjligheter med.

– Om man har jobbat länge i denna bransch så vet man att detta är sådant som sker från tid till annan. Det är aldrig roligt men det är så som marknaderna fungerar. Det är inte heller praktiskt möjligt att snabbt ställa om en stor fond med många innehav. Men jag kan konstatera att många bolag som jag gillade i våras nu ser betydligt mer attraktivt värderade ut.

Ulrika Enhörning nämner exempelvis det snabbväxande it-bolaget Temenos, som gör mjukvara till banker och sedan början av sommaren kommit ned rejält i värdering. Likadant med datorspelsbolaget Ubisoft och industribolaget Kion, vars affär består av automatiserade lagerlösningar. Det finns förstås mycket att hålla koll på det kommande året också. 

Vilken utveckling ser du framför dig för 2019, och vad kommer du fokusera på inför och under nästa år?

– Jag tror att risken är stor att 2019 fortsätter präglas av osäkerhet och högre volatilitet än normalt. Jag kommer fortsätta fokusera på att köpa bolag som jag tror på. Att ha en bra balans mellan olika typer av företag som i grunden har sunda finanser och en attraktiv värdering är min strategi.

– Jag kommer fortsätta träffa massor av företagsledningar, både i bolag som redan finns i fonden och i sådana som är intressanta ”bubblare”. Att försöka vikta upp och ner olika sektorer eller länder tror jag inte på.


För att läsa mer om Swedbank Robur Europafond, klicka här.

För att köpa andelar i Swedbank Robur Europafond, klicka här.

I denna artikel förklaras synen på Europa utifrån Swedbanks decemberuppdatering av Investeringsstrategin. 

Här kan du läsa Swedbanks Investeringsstrategi i sin helhet.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan