Kl 9.30 kom beskedet från Riksbanken att räntan höjs. Höjningen var inte oväntad även om det fanns delade meningar på marknaden om den skulle ske nu eller i februari. Den senaste tidens börsoro späddes på igår kväll efter Fed:s räntebesked. Börsindexen i USA föll med ett par procent, vilket ledde till en negativ öppning även i Stockholm. Nedgången tilltog initialt när Riksbankens besked kom, men återhämtade sig sedan. Aktiellt har frågat aktiestrategen Mattias Isakson om vilka effekter han ser på aktiemarknaden efter Riksbankens höjning och investeringsstrategen Johanna Högfeldt om effekterna på räntemarknaden.

- Riksbankens höjning var till hälften inprisat på marknaden och på det viset väntat, även om den underliggande inflationstrenden överraskat på nedsidan under den senaste tiden. Trots höjningen andades dock beslutet en mycket stor försiktighet. Riksbanken räknar med nästa höjning först i september nästa år och reviderar samtidigt ned både sin reporänteprognos och inflationsprognos. Så vi pratar fortfarande om väldigt låg räntenivå i Sverige de näst kommande två åren. Tydligt är dock att viljan att lämna det negativa territoriet så fort det bara är möjligt är stor, säger investeringsstrategen Johanna Högfeldt.

- Vi sänkte i vår senaste Investeringsstrategi aktievikten till en neutral position från den tidigare övervikten. Argumenten var att det i närtid var svårt att se några katalysatorer som kunde förmå marknaden att överge det rådande negativa tolkningsläget. Ett argument var också osäkerheten om centralbankernas agerande och hur marknaden tolkar detta. Aktiemarknadens reaktion på gårdagens besked från Fed visar på att osäkerheten på aktiemarknaderna kvarstår, säger aktiestrategen Mattias Isakson.

- Det normala är att högre räntor brukar vara stödjande för banksektorn samtidigt som det kan ses som negativt för fastighetssektorn. När vi är på så här låga nivåer är det dock lite svårt att dra den generella slutsatsen, avslutar Mattias.