Innehav i Ryssland utgör ungefär hälften av Östeuropafondens innehav och 100 procent av Rysslandsfonden. Den ryska marknadens relativt starka utveckling den senaste tiden ligger därför bakom båda fondernas goda prestation under de senaste tre månaderna. Vad beror då den ryska styrkan på?

– Den ryska marknaden gick relativt starkt eftersom Ryssland är inte lika exponerat för riskerna och oroligheterna som sänkte de flesta marknaderna runt om i världen under hösten, säger Elena Lovén, fondförvaltare av Swedbank Robur Östeuropafond och Rysslandsfond, och fortsätter:

– Hit hör oron kring handelskrig mellan USA och Kina, förväntningar om stundande räntehöjningar i USA och Europa samt valutaförsvagning i många tillväxtmarknader vilket förstorade skuldbördan i dessa länder.

Den ryska federala ekonomin uppvisar låg belåning, en stark budget och bytesbalans. De senaste månaderna har den ryska rubeln varit stabil och förstärkts något trots en ordentlig nedgång på cirka 20 procent för oljepriset.

Valutans styrka har påverkat marknadsutvecklingen positivt enligt Elena Lovén, som anser att landet ser mer stabilt ut än vad som går att skönja på flera andra håll i världen.

Samtidigt är det så att risken för sanktioner från USA, den faktor som har störst inverkan på den ryska marknadens utvecklingen, var nedtonad under de senaste tre månaderna då inga nya sanktioner mot Ryssland annonserades.

Enligt Elena Lovén erbjuder ryska bolag en hög direktavkastning, i många fall tvåsiffrig, till en relativt låg värdering.

– Exempelvis kan nämnas Rysslandsfondens innehav i Tatnefts preferensaktier som erbjuder en direktavkastning på ungefär 13 procent, eller olje- och gasbolagen Rosneft och Lukoil som utvecklades väl tack vare aktieåterköpsprogram och bättre bolagsstyrning, samt Norilsk Nickel som gynnas av underliggande råvarupriser samt en hög direktavkastning.


Östeuropa också gynnsamt
Östeuropafonden gynnades av sin exponering mot Turkiet, en mycket volatil marknad som dock presterade starkt under den senaste tremånadersperioden – främst tack vare en förstärkning av den turkiska liran som följde av centralbankens räntehöjning. Eftersom Turkiet är en nettoimportör av olja stärktes landet och valutan samtidigt av en global nedgång i oljepriser.

– Dessutom var förbättringar av relationerna med USA och en hävning av amerikanska sanktioner mot Turkiet positiva faktorer för Turkiet, säger Elena Lovén.

Andra marknader och bolagsval som gynnade fonden är utvecklingen i banken Halyk Bank från Kazakhstan, Nova Ljubljandska bank från Slovenien samt gasbolaget Romgaz från Rumänien.

Men frågan är om detta bara var en tillfällig förbättring i regionen eller om framtiden ser ljus ut även ur ett långsiktigt perspektiv. För Turkiets räkning ser det dock klart mörkare ut, enligt Elena Lovén, som förhåller sig agnostisk till Ryssland. 

– Den turkiska ekonomin går mot en recession med en förhöjd risk för banksektorn och enstaka högbelånade bolag.

– Det är svårt att sia om den kortsiktiga utvecklingen av den ryska marknaden och andra marknader i regionen. Den ryska marknaden ser alltjämt intressant ut, givet den höga direktavkastningen, låg värdering och ett relativt stabilt makroekonomiskt läge. Risken är dock hög för nya sanktionshot, också med anledning av den upptrappade konflikten med Ukraina.

Däremot kan det vara värt att hålla ögonen på mittersta Europa.

– Många länder i Centraleuropa har växande ekonomier och starka budgetar. Dock har många av dessa marknader exponering mot EU, vilket innebär risker eftersom de påverkas av den ekonomiska utvecklingen på västeuropeiska marknader samt Europeiska Centralbankens räntehöjningar.


Läs mer om Swedbank Robur Rysslandsfond här, eller klicka här för att läsa mer om Östeuropafonden.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan