Uppdaterad statistik från DNV GL indikerar att ytterligare minst 848 order på scrubbers tillkommit under oktober och november, vilket kan jämföras med 855 order för hela det tredje kvartalet. Kepler Cheuvreux har tidigare bedömt att nivån skulle uppgå till 900 scrubbers för det fjärde kvartalet, vilket är väl inom räckhåll. Det totala antalet fartyg med installerade, eller beställda, scrubbers uppgår till 2 471 enligt DNV GL.  2 253 av dessa kommer att vara klara till den 1 januari 2020, då det nya utsläppsregelverket för fartyg träder i kraft. (Läs mer: Finns det nog med scrubbers åt alla?) Kepler Cheuvreux bedömer att nästan 10 000 fartyg kommer att installeras med scrubbers fram till 2025, vilket indikerar en intäktspotential på nästan 11 miljarder EUR.

Statistiken över marknadsandelar visar att Wärtsilä och Alfa Laval behåller positionerna som nummer ett och två, men att marknadsandelarna fallit något. Kepler Cheuvreux bedömer att det delvis kan förklaras av att Wärtsiläs och Alfa Lavals leveranskapacitet slagit i taket och att de fokuserat på de mest lönsamma kunderna. På topplistan återfinns Ecospray och Yara Marine som nummer tre och fyra, men även noterade bolag som Valmet, Andritz och Bilfinger har dykt upp på listan.

Störst effekt på Wärtsilä

Även om Alfa Lavals order på scrubbers var bättre än Wärtsiläs under Q3, bedömer Kepler Cheuvreux att Wärtsiläs momentum kommer att vara bättre under det sista kvartalet, då de fortsatt kan sälja scrubbers med leverans nästa år. Den potentiella intäktspåverkan från scrubbers under 2019 uppgår till 14% för Wärtsilä, jämfört med 8% för Alfa Laval. Kepler Cheuvreux bedömer därför att Wärtsilä är det bästa valet om man vill ta del av orderfesten på scrubbers.

Kepler Cheuvreuxs syn på Wärtsilä och Alfa Laval

logo

Wärtsilä

logo

Alfa Laval