När aktiemarknaden är svajig kan det vara av intresse att snegla mot placeringar med smarta förpackningar. Bevis Nu är en placeringsform som exempelvis kan erbjuda exponering med hävstång mot intressanta aktier i kombination med ett visst skydd på nedsidan – ett perfekt komplement i sparaportföljen.

Bevis Nu Svensk industri har en löptid på sex månader och ger möjlighet till indikativt 375 procent av uppgången upp till ett ”tak” på fyra procent. Produkten har även ett visst skydd på nedsidan, ned till indikativt -10 procent. Placeringen erbjuder exponering mot en aktiekorg där Swedbanks investeringsstrateger valt ut sju aktier som alla har rekommendationen ”Köp”. De utvalda bolagen är ABB, Alfa Laval, Boliden, Skanska, SKF, SSAB och Volvo.

Swedbanks syn på marknaden

Vi befinner oss i en period med global vinstutveckling samtidigt som inflationsförväntningarna är fortsatt dämpade. Detta sker parallellt med hygglig global tillväxt som sannolikt kommer att hålla i sig den närmaste tiden. Företagen i det aktuella Beviset är generellt mycket beroende av internationell konjunktur och efterfrågan. Vi förväntar oss att Beviset gynnas av en stark underliggande marknad, konjunkturell tillväxt samt flera globala strukturella trender, inom områden som automatisering samt energi- miljö- och materialteknik.

Extra skjuts vid måttlig uppgång

En rimlig förväntan är att bolagskorgen kommer stiga relativt måttligt under löptiden på sex månader. Vi har därför valt att begränsa uppsidan till indikativt fyra procent för att istället kunna maximera uppgången du får del av upp till den nivån. Du får nämligen hela 3,75 gånger uppgången upp till fyra procent. Den maximala avkastningen placeringen kan ge på sex månader, är därmed indikativt 14,5 procent efter avgift.

Visst skydd vid nedgång

Om aktiekorgen faller får du tillbaka nominellt belopp minus avgift (0,5 procent), förutsatt att fallet inte är större än indikativt 10 procent. Faller aktiekorgen mer än indikativt 10 procent, från startdag till slutdag, så kommer återbetalningsbeloppet att utgöras av nominellt belopp reducerat med hela aktiekorgens nedgång och avgiften. Du riskerar därmed att förlora delar av eller hela det placerade beloppet. 

Låter det intressant? Läs mer i Produktblad, Slutliga villkor och Faktablad där en detaljerad beskrivning av produkten finns. Här hittar du exempelvis information om placeringens för- respektive nackdelar, kommentarer kring marknaden och graf över utvecklingen för ingående aktiekorg på www.swedbank.se/struktprod 

Hur går jag tillväga för att investera i Bevis Nu?

Kontakta Swedbank för att boka en tid hos en placeringsrådgivare eller ring telefonbanken på telefonnummer 0771 22 11 22.

Viktig information

All information i denna artikel är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst artikeln. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i artikeln är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i artikeln innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan