Varför går Fokus in i Upsales? 
Upsales är ett onoterat bolag som drivs av dess grundare och huvudägare, Daniel Wikberg. Därmed passar det in i två av fondens investeringsteman (ägarlett och onoterat). Upsales startade 2003 med visionen att göra företags säljprocesser mer effektiva med hjälp av ett IT-system, och man har sedan dess växt framgångsrikt till ett företag som idag är lönsamt med över 600 kunder. Man har således en bevisad affärsmodell och står nu inför en kraftig expansion både på hemmamarknaden Sverige och internationellt i Europa.  

Att hitta ett ungt, entreprenöriellt bolag som redan skapat och stabiliserat sin affärsmodell, visar god lönsamhet och är under kraftig lönsam tillväxt är mycket ovanligt. Jag är därför mycket glad över att vi som investerare nu kan påbörja en resa tillsammans med en redan framgångsrik entreprenör, en resa mot internationell expansion och kommande börsintroduktion. 

 

Vad gör Upsales speciellt?
Upsales affärsmodell är en renodlad så kallad SaaS-modell (software as a service) vilket innebär att kunderna prenumererar på systemet istället för att köpa det. Dessutom driftar Upsales systemet åt kunderna vilket gör att det är mycket lätt för kunderna att börja använda systemet och få effekt av det direkt utan stora, dyra och komplexa implementeringsprojekt. 

SaaS-modellen gör att Upsales via sina prenumerationer får stabila, förutsägbara och återkommande intäkter. Dessutom behöver man bara underhålla och utveckla en version av sitt system, då alla kunder ligger på samma plattform. När man lägger till nya kunder i systemet kan detta genomföras till mycket låg kostnad. Affärsmodellen och organisationen är således mycket effektiv och väldigt skalbar, då det krävs väldigt lite investeringar i teknik när verksamheten växer. De investeringarna som görs är främst riktade till marknadsföring. 

Marknaden för CRM och marketing automation som Upsales jobbar inom är just nu mycket het, och under stark tillväxt, då allt fler företags kostnader för marknadsföring och säljprocessen ökar, och det blir allt viktigare för dem att vara effektiva i sina processer för att lyckas konkurrera och vara framgångsrika med sina försäljningsstrategier. Upsales är väl positionerade inom sina vertikaler (marknadssegment) för att kunna ta del av och även överträffa denna tillväxt. 


Har Fokus andra liknade bolag i portföljen? 
Fokus är även investerade i Lime Technologies som har ett likartat erbjudande. Företagens affärsmodeller skiljer sig dock på ett flertal punkter, men kanske främst genom att tyngdvikten i kundbaserna finns inom lite olika vertikaler. Andra kända internationella bolag inom CRM är till exempel Salesforce och Superoffice. 


Läs även Ny chans köpa andelar i unik specialfond


Läs mer om fonden och hitta kontaktuppgifter till rådgivare på Swedbank Roburs hemsida


Swedbank Robur Fokus passar dig som:

  • Vill ha ett långsiktigt sparande och som ser möjligheterna med investeringar i onoterade, ägarledda och avknoppade bolag. 
  • Vill placera minst 100 000 kronor och har en sparhorisont på fem år eller längre.


Fakta Swedbank Robur Fokus

  • Det minsta startbeloppet som kan placeras är 100 000 kronor. 
  • Öppen för köp till 19 december klockan 16.00
  • Fonden handlas kvartalsvis, nästa bryttid för köp är den 25 mars 2019.  
  • Inköpsavgift 0 procent
  • Inlösenavgift 0 procent. 
  • Förvaltningsavgiften är 1,50 procent. 
  • Handel med fonden sker genom Swedbank eller sparbankerna (ej digitalt).
  • Du kan ha fonden i såväl fritt fondsparande som ISK, men inte i pension eller försäkring.

Information om fonden, faktablad och informationsbroschyr

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan