För ett år sedan skrev Swedbank att börsuppgången gick in i sista fasen. Under året har investerare slitits mellan hopp och förtvivlan. De grundläggande förutsättningarna för aktiemarknaden, i termer av makroekonomi och vinster, har till stor del varit stödjande. Aktiemarknaden har dock åkt berg- och dalbana.

– I grunden anser vi att förutsättningarna för en fortsatt god utveckling av aktiemarknaden finns. Däremot har det under året blivit tydligt att sentiment allt oftare trumfar fundamenta och resultatet blir en slagig marknad. Grunden för optimism finns men vi ser att starten på 2019 blir tuff ur ett antal aspekter, säger investeringsstrateg Johannes Bjerner och fortsätter:

– I kombination med att investerare visar en större försiktighet än tidigare resulterar det i att vi neutraliserar vår övervikt i aktier, efter att ha varit överviktade sedan december 2016. Det kraftiga värderingsfallet på slutet illustrerar tydligt misstron till vinstförväntningarna.


Samma förutsättningar men ny stämning
Vinstutvecklingen har varit avgörande för Swedbanks övervikt i aktier. Tillväxten har varit bra, och realiseras de prognoser som ligger för 2019 borde aktiemarknaden få stöd även framöver.

Sommarens rapporter fick ett starkt mottagande. Den senaste rapportsäsongen blev dock annorlunda. Det negativa tolkningsföreträdet tog över och många aktier föll i samband med rapport – vissa som ett resultat av ett sämre än väntat utfall men även andra föll.

– Under rapportsäsongen valde investerare oftare att ta fasta på det negativa istället för det positiva. Aktiemarknaderna backade tydligt. Sedan toppen på aktiemarknaden för ungefär två månader sedan har det skrivits massor av analyser som försöker beskriva den fundamentala anledningen till varför aktiemarknaden går ner, säger aktiestrateg Mattias Isakson och fortsätter:

– Men finns den verkligen? Vi hävdar att det egentligen inte hänt så mycket utan att förutsättningarna för aktiemarknaden är relativt oförändrade. Det är sentimentet, alltså stämningen hos investerare, som förändrats. Riskaversionen, alltså rädslan, har stigit och vi räknar med att den kan komma att förbli förhöjd den närmaste tiden. En svårare marknad med högre volatilitet är rimligt att förvänta sig.


Ovanligt svårt läge
Att den globala BNP-tillväxten kommer mattas av 2019 borde inte komma som någon överraskning. Detsamma gäller vinsttillväxten. Den kommer att vara lägre det kommande året jämfört med detta, inte minst som ett resultat av att skatteeffekterna i USA försvinner.

– Samtidigt kommer vi sannolikt att få se gradvis högre räntor. Addera den infekterade handelsdispyten, osäkerhet kring Brexit och Italien till detta och bilden blir inte enklare, säger Johannes Bjerner.

Ekonomin har utvecklats väl under en lång period och aktiemarknaden likaså, även om den senare bör studeras mer i detalj då de regionala skillnaderna är stora. Kvantitativa lättnader (QE) från centralbanker var vad som under en relativt lång period lyfte aktiemarknaden – detta under en period då vinsttillväxten var låg, och då kom likviditeten från centralbanker att bli avgörande.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve har, utöver räntehöjningar, påbörjat normaliseringen av dessa åtgärder och under 2019 planerar europeiska centralbanken ECB att följa efter.

– Även om det bara kommer att ske gradvis kan det vara lite obehagligt att inte veta hur det kommer att mottas. Det här sätter oss i ett ovanligt svårt läge. Å ena sidan kan det tyckas ganska lätt att komma till slutsatsen att grundförutsättningarna finns och att vi bör vara fortsatt överviktade aktier. Å andra sidan kan det också tyckas ganska lätt att komma till slutsatsen att mycket av det som drivit på aktiemarknaden nu börjar reversera, och då bör vi snarare vara underviktade aktier, säger Mattias Isakson.

– Hade vi känt oss helt komfortabla med att prognoserna håller hade vi behållit vår övervikt. Nu är vi inte det. Den gångna rapportsäsongen var stark men gav ändå en lite bitter eftersmak. Marginalförväntningarna är kanske lite för höga samtidigt som efterfrågan kan svikta. Sammanfattningsvis känns en neutral aktievikt väldigt rätt i detta läge, avslutar Johannes Bjerner.


För aktiva kunder rekommenderar Swedbank ett antal produkter, som går att finna i Swedbanks Investeringsstrategi för december månad.

Se sändning om ny Investeringsstrategi.

Viktig information