Turbulensen på Tillväxtmarknaderna under vår och sommar har mattats av under hösten. Volatiliteten är lite lägre men fortfarande på högre nivåer än på mer utvecklade marknader.

Aktieutvecklingen sedan Swedbanks septemberstrategi är lite bättre än den på övriga regioner, i lokal valuta och i svenska kronor. Under året som helhet är avkastningen däremot klart negativ.

Kina, som utgör en stor del av det marknadsuniversum Swedbank följer, svarar för en stor del av den svaga utvecklingen, men flera marknader som tidigare under året hade en stabil utveckling – däribland Taiwan och Indien – har under hösten haft en svag avkastning.

– Vi uppgraderade den rekommenderade portföljvikten för Tillväxtmarknader i vår oktoberstrategi. De viktigaste argumenten då var värderingar som vi bedömde kompenserade väl för lite högre risk efter en betydande nedgång tidigare i år, säger Mats Waldemarsson, investeringsstrateg Swedbank Strategi & Allokering, och fortsätter:

– Vi tycker argumentet blivit alltmer giltigt under hösten, något de goda vinstförutsättningarna bidrar till. Vi väljer nu att ta vår argumentation ytterligare ett steg och höjer den rekommenderade övervikten på Tillväxtmarknader.

Ännu en solid rapportsäsong är avhandlad med åtföljande goda utsikter. Bolagen fortsätter att leverera i linje med eller något bättre än högt ställda förväntningar. Prognosen för vinsttillväxt innevarande år har stigit successivt till cirka 15 procent. I en del fall är värderingarna därför historiskt låga.

– Vi höjer rekommendationen, väl medvetna om att flera osäkerhetsfaktorer kvarstår. Exempelvis en lägre generell global riskaptit, bland annat i spåren av handelsdispyten mellan USA och Kina. Även en stark dollar, lägre råvarupriser och flera lokala oroshärdar, däribland Turkiet och delar av Latinamerika, utgör osäkerheter, säger Mats Waldemarsson.


Kina centralt för utvecklingen
Kina står i centrum för utvecklingen på Tillväxtmarknaderna och svarar för cirka 30 procent av dess aktiemarknader. Kina är också huvudpart i handelsbråket med USA, en dispyt med maktpolitiska förtecken.

Aktivitetsdata från Kina har rapporterats lite svagare under hösten, bland annat BNP för det tredje kvartalet och inköpschefernas index. Efter att tidigare under året ha stramat åt i syfte att korrigera obalanser och förhindra delar av ekonomin att överhetta visar Kinas myndigheter en vilja att åter föra en mer expansiv ekonomisk politik.

Ett skäl är sannolikt att mota effekterna av handelskonflikten med USA. Kinesisk ekonomisk stimulans är positiv för råvaror och råvarurelaterade ekonomier och därför för Tillväxtmarknader generellt.

Men effekten kommer med fördröjning. Samtidigt saknas så här långt tydliga tecken på att kinesisk handel är påverkad av handelsdispyten – något en svag kinesisk valuta bidrar till.

– Hotet om ytterligare tullpålagor på kinesisk export till USA från och med januari har skjutits på framtiden, vilket är positivt, men det är värt att notera att även om hoten senare skulle bli realitet motsvarar de en mindre del av både kinesisk och amerikansk ekonomi. Kinas export till USA motsvarar några procent av kinesisk BNP, säger Mats Waldemarsson.


Ringar på vattnet
Handelsdispyten mellan USA och Kina slår samtidigt indirekt mot hela tillväxtmarknadsområdet som generellt är ytterst handelsberoende. Fortsatt stabil global ekonomisk utveckling är en förutsättning för att Tillväxtmarknaderna ska utvecklas väl.

Swedbanks positiva syn på Tillväxtmarknader gäller också deras långsiktiga förutsättningar. Regionen kombinerar makroekonomisk dynamik och högintressanta, rimligt värderade bolag.

I en miljö med låg vilja att ta risk och kvarstående handelspolitisk osäkerhet, där den amerikanska centralbanken har förväntats fortsätta att höja styrräntan och tillväxtmarknadsvalutorna har varit under press, har Tillväxtmarknaderna haft svårt att avkasta.

– Vårt grundscenario är att handelsdispyten hålls kontrollerad och att oavsett utgång behöver effekten för Tillväxtmarknaderna inte bli dramatisk. Vi bedömer att aktievärderingarna för regionen generellt har nått nivåer som väl kompenserar för riskerna, med lite högre osäkerhet och volatilitet som följer på det, avslutar Mats Waldemarsson.


För Swedbanks och sparbankernas aktiva kunder vad gäller aktier, finns ett antal produktförslag i decemberuppdateringen av Swedbanks Investeringsstrategi. 

Exempelvis rekommenderas Swedbank Robur Global Emerging Markets. Läs mer om fonden här, eller klicka här för att köpa andelar.

Läs Investeringsstrategin för fler rekommendationer.

Se specialsändning om nya Investeringsstrategin här.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan