- Slutet på året är en bra tid att se över sitt sparande. Om du inte redan har ett regelbundet sparande kanske du kan starta det. Sparar du redan så kanske du har möjlighet att öka det. En sparbuffert, ett sparande till pension och kanske ett sparande till något du vill kunna göra nästa år är bra att ha på plats när du går in i 2019, säger Arturo Arques.


Kvitta vinster mot förluster
Kapitalvinster kan kvittas mot kapitalförluster och på så sätt minska skatten. Om du har gjort en kapitalvinst under året och säljer av innehav som har gått med förlust görs en skattemässig justering och därmed minskar skatten du ska betala. Schablonintäkt på investeringssparkonto kan kvittas mot ränteutgift eller mot 70 procent av en kapitalförlust.

Skatt på fonder tas ut 1 januari, så står du inför att sälja dina fonder kan det vara fördelaktigt att göra det före årsskiftet.


Tjänstepension
Om du vill ändra vilken aktör som avsättning till din Tjänstepension (kallas även avtalspension) går till behöver det göras före årsskiftet. Annars går nästa års avsättningar till samma aktör som det här året. Läs mer om Tjänstepension här 


Inkomster från aktie-och fondförsäljningar kan påverka studiemedel
Vid bedömning av rätten till studiemedel tas hänsyn till inkomst både från tjänst och från kapital. Det innebär att inkomster från försäljning av till exempel aktier, fonder, hus eller lägenhet kan påverka dina studiemedel. Om du ligger på gränsen till att få studiemedlen minskade för 2018 bör du avvakta med att realisera eventuella kapitalvinster till efter årsskiftet.


Nytt inför 2019

Något högre statslåneränta ger marginellt högre skatt på ISK 
Skatten på sparande i investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring grundas på statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret, det vill säga skatten för 2019 utgår från statslåneräntan den 30 november 2018. 

I slutet av november 2017 var statslåneräntan 0,49 procent och i slutet av november 2018 var den 0,51 procent. Det innebär att den effektiva skattesatsen i stort sett är oförändrad (0,453 procent 2019 jämfört med 0,447 procent 2018). På ett sparkapital på 500 000 kronor placerat i ISK innebär det en skatteökning på omkring 30 kronor.


Ansök om jämkning varje år och fördela räntebetalningar
Jämkning innebär att skatten justeras varje månad i stället för årligen i deklarationen. Man ansöker om jämkning för att rätt skatt ska dras varje månad. Du kan till exempel ansöka om jämkning om du har inkomst från flera olika arbetsgivare, om du har inkomst endast under vissa delar av året, om du har ränteutgifter, om du har avdragsgilla resor till och från arbete. Från 2019 behöver du ansöka om ny jämkning inför varje år. Tidigare har den som har haft stående jämkning fått ett förslag inför kommande år, nu behöver man i stället göra en ny ansökan inför varje nytt inkomstår.

Se över eventuell jämkning, till exempel om bolånen har ökat eller minskat. Är ni flera som delar på ett lån kan ni även passa på att se över fördelningen av räntebetalningarna. Meddela banken före årsskiftet hur räntorna ska betalas så kommer det förtryckt i deklarationen. Annars går det bra att ändra i deklarationen i maj.

 

Tänk på att 
Det denna ”arbetstagarjul” är få bankdagar kvar innan årsskiftet. Vänta därför inte i onödan med att göra de åtgärder du vill få gjorda under 2018.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan