När 2018 ska bli 2019 är det många förvaltare som inriktar sig på tillväxtmarknader som får tillfälle att pusta ut. Fredrik Myrén, fondförvaltare av Global Emerging Markets, beskriver det gångna året som svårt för att generera avkastning. Och detta oavsett om man jämför i absoluta tal eller relativt fondens jämförelseindex. Han ser tre bidragande faktorer till resultatet som per 19 december uppvisar ett resultat om -18 procent på årsbasis.

– För det första har enskilda aktier haft kraftig negativ påverkan. De två största negativa bidragsgivarna är PC Jeweller, ett indiskt smyckesföretag och Folli Follie, ett grekiskt bolag som säljer klockor, smycken och accessoarer framför allt i Asien, säger Fredrik Myrén och fortsätter:

– PC Jewellers ena storägare försökte mörka en försäljning av aktier genom att ge bort aktierna till en släkting som sedan sålde dem på marknaden, vilket skapade misstro mot bolaget och, tillsammans med en försämrad marknad, ledde till ett kraftigt ras för aktien. Fonden har därför sålt samtliga aktier. Folli Follie meddelade i år att dotterbolaget i Hong Kong har förfalskat redovisningen. Aktien är börsstoppad men vi har skrivit ned vårt innehav till noll, så fonden kan därmed inte drabbas ytterligare av det innehavet.

Fredrik Myrén nämner även säljmönster i populära aktier.

– 2018 var ett extremt år avseende avkastningen för så kallade populära aktier jämfört med impopulära. Siffror från banken Morgan Stanley visar att de aktier på tillväxtmarknader som aktiva internationella fondförvaltare har varit storägare av har också gått klart bäst från 2009 till 2018, det vill säga under en väldigt lång period, säger Fredrik Myrén och fortsätter:

– Dessa bolag har oftast bra tillväxt och god lönsamhet. Men i år har de populära aktierna gått betydligt sämre än de impopulära aktierna. När fondförvaltare har fått utflöden, ökat kassan eller gjort omallokeringar i sina portföljer har det drabbat de populära aktierna. De impopulära aktierna har inte utsatts för säljtryck eftersom de aktiva fondförvaltarna inte äger dem. Med andra ord är flöden en kraftigt bidragande faktor till årets avkastning.

Även handelskriget har inverkat på fondens utveckling.

– Jag gillar företag som är konkurrenskraftiga på en internationell marknad. Det är dessa bolags aktier som har drabbats hårdast av det handelskrig som USA har initierat mot framför allt Kina.


Tillfällig vapenvila positivt
I Swedbanks senaste Investeringsstrategi pratas det om goda utsikter för Tillväxtmarknader, men att handelsdispyten mellan Kina och USA utgör ett hot mot regionen som är väldigt handelsberoende. Hur ser man som förvaltare av en fond verksam i handelsberoende regioner på konflikten mellan länderna, och på framtiden i ljuset av den konflikten?

– Handelsfrågor kommer bli betydelsefulla för Tillväxtmarknader. Det var positivt att Donald Trump och Xi Jinping kom fram till en vapenvila när de träffades på G20-mötet i Buenos Aires i månadsskiftet november-december 2018. Nu är det viktigt att de når resultat i sina förhandlingar under de 90 dagar som vapenvilan gäller. Det är svårt att säga om de kommer att lyckas.

Men Fredrik Myrén är försiktigt optimistisk.

– På lite sikt är jag dock övertygad om att vi kommer få se en återgång till goda handelsrelationer. Anledningen är att ett handelskrig inte har några vinnare. Både USA och Kina har gynnats av globaliseringen. Ökade tullar innebär ökade kostnader för företagen.

– Antingen höjer man priset på sina produkter för att kompensera för de ökade kostnaderna, vilket innebär en minskad försäljning, eller så drabbas företagen av minskande vinster. I bägge fallen leder det till färre jobb jämfört med en situation där tullarna inte höjs. Färre jobb är inte populärt bland de amerikanska väljarna och det är inte heller uppskattat av kineserna.


Fokus på bolagen
Fredrik Myrén försöker dämpa påverkan från enskilda faktorer, som ett handelskrig, på fondens prestationer genom att exempelvis förbättra portföljens balans. Men även nästa år ser han handelsfrågor som viktiga att följa och förstå. Fokus kommer dock främst ligga på enskilda bolag.

– Val och politiska risker är betydelsefulla, men jag bedömer att det finns goda möjligheter till en väldigt positiv utveckling för många av fondens innehav så fokus för mig blir enskilda bolag. Just nu har bland annat den polska livsmedelskedjan Dino Polska ett starkt momentum. Bolaget gynnas av god ekonomisk utveckling i Polen. Lönerna stiger för bolagets kunder, som framför allt bor i små och medelstora orter, vilket medför att man spenderar mer. Dino Polska ökar både vinst och försäljning med över 30 procent i år, delvis tack vare att man öppnar nya butiker, säger Fredrik Myrén och fortsätter:

– Brasilianska Notre Dame Intermedica är ett annat bolag som går mycket bra. Företaget erbjuder sjukförsäkringar till i första hand företag och driver samtidigt sjukhus. Notre Dames sjukhus är kostnadseffektiva och har en kostnadsfördel jämfört med konkurrenter som erbjuder sjukförsäkringar men som inte driver sjukhus själva utan måste köpa in de tjänsterna. Notre Dame kommer öka försäljningen med nästan 25 procent i år och vinsten stiger med drygt 30 procent.


För att läsa mer om Swedbank Robur Global Emerging Markets, klicka här.

För att köpa andelar i Swedbank Robur Global Emerging Markets, klicka här.

Här kan du även läsa Swedbanks Investeringsstrategi i sin helhet.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan