XXL meddelade att deras EBITDA för det fjärde kvartalet 2018 kommer att rapporteras cirka 60 procent under konsensus estimat, som var på mellan 103 – 133 miljoner norska kronor. Den totala försäljningstillväxten förväntas bli negativ jämfört med samma kvartal föregående år. Bruttomarginalen minskade med 5 procentenheter utan att kompenseras av en motsvarande ökning av försäljningsvolymerna. XXL sänkte således priserna för att undvika att bygga upp ett alltför stort varulager. 

Bakgrund till kursraset

XXL:s prestation under 2018 sammanfattas bäst med ett ord – besvikelse. Det började med en svag rapport i april, vilket orsakade ett fall på över 10 procent. XXL rapporterade ett EBITDA-resultat som var 55 procent lägre än konsensus förväntningar.  Situationen förvärrades ytterligare när de i juli återigen rapporterade ett resultat under förväntan, vilket föranledde att aktiekursen tappade omkring 25 procent. Vinstvarningen som offentliggjordes i veckan varnade för ytterligare besvikelser gällande företagets EBITDA, som kommer att rapporteras cirka 60 procent under konsensus förväntningar på mellan 103 – 133 miljoner norska kronor. XXL förklarar att problemen härstammar från ogynnsamma väderförhållanden under året, bland annat den varma sommaren. De nämner även att de varit för aggressiva med rabatter och inte har justerat och följt upp prisstrategier tillräckligt, speciellt i Norge. Vidare förklarar bolaget att försäljningen har varit svag både före och efter Black Friday. XXL meddelar att de har identifierat de organisatoriska tillväxtproblemen och vidtagit åtgärder för att förbättra dem. Det var i oktober fyra år sedan XL noterades på Oslobörsen och aktien har sedan dess mer än halverats jämfört med teckningskursen på 59 norska kronor per aktie. 

Så sent som i oktober meddelade XXL att den tidigare VD:n, Fredrik Steenbuch, hade lämnat företaget och att ersättare skulle bli Ulf Bjerknes, den dåvarande operativa chefen. I samband med vinstvarningen meddelade XXL att Ulf Bjerknes beslutat att lämna sin position. Ulf tillträdde som VD så sent som den första december.

Rapporten i siffror

Försäljningen väntas minska med en procent, i jämförelse med samma kvartal föregående år, vilket innebär cirka tio procents minskning i jämförbara enheter. Försäljningstillväxt har sedan starten varit huvudfokus för XXL och 2018 väntas bli det första året med en negativ försäljningstillväxt i jämförbara enheter för bolaget. Den totala försäljningstillväxten för hela året förväntas ligga omkring 8 procent.

EBITDA-marginalen för 2018 kommer att ligga mellan 5,5 – 6 procent. Bolaget rapporterade en EBITDA-marginal för 2017 på 9,5 procent och 10,6 procent under 2016.  Företagets mål är att ligga över 10 procent. 

Kepler Cheuvreux sänker således VPA-prognosen med 43 procent. De ändrar rekommendationen till Behåll och riktkursen sätts till 27 norska kronor per aktie. 

Kepler Cheuvreuxs syn på XXL

XXL

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan