Swedbank Robur har hela 28 fonder som är valbara inom PPM. 

Av dessa är Technology, generationsfonderna Transfer 70 och 80, Aktiefond Pension och Medica de fem största inom PPM.

För de läsare som inte vet vad PPM är eller vill veta mer finns information på pensionsmyndigheten.se 


Så svarade läsarna på förra veckans fråga 

I veckan sätts 38 miljarder kronor in på premiepensionskontona. Hur väljer du dina PPM-fonder? 

Jag väljer fonder själv 66%

Jag gör inget aktivt val 22%

Vad är PPM? 12%


Och såhär svarade läsarna 2017 

  • Hur väljer du dina PPM-fonder?
  • Jag väljer fonder själv 72%
  • Jag gör inget aktivt val 17%
  • Vad är PPM? 11%


Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. På grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används, så kan pengar som placeras i fonden både minska och öka kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se