Under året har investerare slitits mellan hopp och förtvivlan. De grundläggande förutsättningarna för aktiemarknaden har till stor del varit stödjande. Marknaden har dock åkt berg- och dalbana.

– I grunden anser vi att förutsättningarna för en fortsatt god utveckling finns. Däremot har det under året blivit tydligt att sentiment allt oftare trumfar fundamenta och resultatet blir en slagig marknad. Starten på 2019 kan dessutom bli tuff och investerare visar en större försiktighet än tidigare, vilket sammantaget resulterar i att vi neutraliserar vikten i aktier, säger Mattias Isakson, aktiestrateg på Swedbank Strategi & Allokering.


Neutraliserar räntor och behåller kreditvikt

Som ett resultat av ovan neutraliserar Swedbank även den tidigare undervikten i räntor.

– Eftersom vi inte ser någon större avkastningspotential i svenska statsräntor bör positionen likställas med en kassabehållning. Vi förordar en kort ränterisk på grund av vår vy på stigande räntor och behåller därför undervikt i långräntor, säger Mattias Isakson.

Swedbank anser att sannolikheten för fortsatta kapitalvinster i krediter är relativt låg och de bör därmed ses mer som värdebevarande än värdeskapande. På grund av lägre relativ värdering och bättre diversifieringsbidrag föredrar Swedbank krediter med bättre kreditkvalitet.

– Här behåller vi vår neutrala vikt i krediter och föredrar Investment Grade, säger Mattias Isakson.

Regionmässigt görs en del förändringar. USA neutraliseras och övervikten koncentreras istället till tillväxtmarknaderna. Finansieringskälla förblir alltjämt Europa. Den neutrala hållningen till Sverige och Japan kvarstår.


Läs den senaste uppdateringen av Swedbanks Investeringsstrategi här.


Se specialsändning om Investeringsstrategin 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan