Den utlösande faktorn till torsdagens kraftiga fall på New Yorkbörsen med efterföljande dominoeffekter i Asien verkar ha varit att den republikanska kongressledamoten Rand Paul blockerade en omröstning där hans eget parti ville få igenom ökade statsutgifter, och därmed i förlängning en kraftig ökning av budgetunderskottet. Detta är något som republikanerna kraftigt motsatte sig då Obama var president, och som nu orsakar stor oenighet inom det republikanska partiet

Effekten av Rand Pauls agerande blev att den federala statsapparaten stängdes ned igen, för andra gången i år. Turbulensen i den amerikanska kongressen och stängning av statsapparaten är emellertid ingenting nytt i USA, och sannolikt något vi får leva med även i fortsättningen. 

- Någon ny indikation om en fundamental förändring i ekonomin framkom dock inte under torsdagen. Swedbank håller fast vid att det mesta talar för att aktiemarknadens kraftiga rörelser inte återspeglar en förändrad underliggande syn på konjunktur och inflation, utan snarare är en korrektion efter en mycket lång börsuppgång, säger Mattias Isakson, aktiestrateg. 


Läs mer om Swedbanks syn på ekonomin och veckans börsturbulens i Skakig börs men ekonomin står stark