I Sektorfavoriter väljer Swedbank Strategi & Allokering ut favoritaktier inom respektive sektor. I de fall det anses vara aktuellt, väljs det även ut en aktie att undvika inom varje sektor. Om inte speciella skäl föreligger sker uppdatering av Sektorfavoriter normalt varannan vecka.

Denna vecka gör Swedbank två rockader. Inom segmentet Verkstad byter kullagertillverkaren SKF plats med fästelementtillverkaren Bulten. Inom segmentet Fastigheter/Bygg tas D.Carnegie ut från listan.

Bulten är en ledande leverantör av fästelement för den globala fordonsindustrin. Med allt ifrån kundspecifika standardprodukter och anpassade specialfästelement till teknisk utveckling och tjänster inom logistik, material och produktion, förväntas Bulten uppvisa väsentligt högre tillväxt än den globala bilproduktionen de kommande åren.

Detta sker i en period där elbilsproduktionen förväntas öka stadigt och därmed även användandet av batterier. Till skillnad från modeller med förbränningsmotor kräver elbilar ungefär 50 procent fler fästelement per enhet, vilket kommer slå igenom på efterfrågan hos Bulten.

Dessutom har bolaget säkrat flera så kallade FSP-kontrakt (full service provider) eller fullservicekontrakt som innebär att Bulten äger hela tillverkningskedjan från produktutveckling till inköp, tillverkning, kvalitetssäkring och logistik. Med ytterligare tillväxt i USA och en ny europeisk anläggning i vardande är aktien i sin helhet attraktivt värderad. En längre analys av bolagets förutsättningar och framtid gjordes i höstas som går att läsa här.

Det Stockholmscentrerade D.Carnegie har riktat in sig på lägenhetsrenoveringar. Med en renoveringsgrad på cirka 15 procent av totalinnehavet återstår mycket att göra men bolaget kan skapa värde på vägen. Tills vidare plockas det dock ut från Sektorfavoriter.

Här finner du hela uppdateringen av Sektorfavoriter.

Viktig information