Med februari månads uppdatering av Investeringsstrategin sker vissa förändringar i allokeringen. Men synen på aktiemarknaden har inte ändrats trots de senaste veckornas pendlande börser. Grunden är den solida vinsttillväxten och de låga räntor som lär bestå framöver. 

I Fokusportföljen fortsätter förtroendet för det cykliska segmentet, där rapporterna har renderat reviderade vinstestimat. Men kring H&M har tongångarna varit annorlunda. Imorgon hålls en historisk kapitalmarknadsdag som både kan erbjuda svar och skapa nya frågor inför framtiden. 

Läs om den senaste uppdateringen av Investeringsstrategin.