Att löneutvecklingen i USA stiger är dock en naturlig följd av de strama förhållandena på den amerikanska arbetsmarknaden. Det innebär också att den sista pusselbiten för Fed faller på plats så att det blir möjligt för centralbanken att genomföra sin plan för den gradvisa normaliseringen. Förväntningsbilden på marknaden på Fed har nämligen länge divergerat från Feds egna prognoser. De positiva effekterna från skattereformen och den fortsatt starka makrostatistiken från USA har nu fått marknadsförväntningarna att närma sig Feds egna vy.  

Löneutvecklingen i USA är fortfarande historiskt låg jämfört med tidigare högkonjunkturer. Enskilda effekter i form av engångsbonusar och ökade minimumlöner, i spåren av den nya skattereformen, kan vara en faktor som höjt januarilönerna, där framför allt restaurangpersonal sett de högsta ökningarna. Swedbanks bedömning är att Fed har fått vatten på sin kvarn att hålla fast vid sina tre höjningar i år vilket även är i linje med Swedbanks tidigare förväntningsbild. 


Swedbanks vy på allokering och marknad
I nuläget ser Swedbank primärt fredagens kraftiga marknadsreaktioner som en anpassning till en något högre räntekurva och inte slutet för vår positiva syn på aktier. 

Swedbanks övergripande slutsats av rapportsäsongen är att den ger ett generellt stöd till en stark vinstutveckling. Den goda synkroniserade globala ekonomiska utvecklingen ger avtryck i rapporterna. 

Vår positiva syn på aktier, och inte minst den svenska och den amerikanska marknaden, grundar sig på en stark makroutveckling, understödd av eftersatta investeringar, som filtrerar ner till en solid vinsttillväxt. 

Med fortsatt historiskt låga räntor ser vi detta som det mest attraktiva investeringstemat att vara exponerad mot givet den ekonomiska omvärld vi lever i. Att Fed, den amerikanska centralbanken, höjer räntan har historiskt inte stoppat fortsatt börsuppgång, givet fortsatt vinsttillväxt, och vi ser ingen anledning till att det skulle bli fallet denna gång heller. Att marknaden anpassar sig enligt nya förutsättningar för räntekurvan ser vi endast som något naturligt och inget som gör att vi ändrar vårt allokeringsscenario. 

Vi bevakar givetvis den framtida utvecklingen noggrant och vi släpper en uppdatering av Investeringsstrategin nästa tisdag.


Sammanfattning

  • Världens börser faller som ett resultat av högre löneökningar än väntat i USA
  • Underliggande drivkrafter för global ekonomi och vinsttillväxt intakta
  • Swedbank kommer med en uppdatering av Investeringsstrategin nästa vecka