Även om det fortsätter att strömma i rapportfloden har många av börsens stora bolag nu presenterat siffror för det senaste kvartalet. Och jämfört med förväntningarna var det spridda skurar den gångna veckan.

Tillfrågade om vilket bolag som kommer gå bäst på rapportdagen, var det många av de svarande som trodde på Assa Abloy, Hexagon och ICA och Bilia. 

Assa Abloy gick tydligt mot strömmen på en rapportdag som sammanföll med Stockholmsbörsens nedgång samma dag med 2,3 procent. Bolagets avgående vd uttryckte sig positivt om de digitala låsens framtid och Assa Abloys aktie svarade med att klättra 2,4 procent den dagen. Av läsarna var det 14 procent som trodde på Assa som främsta aktieprestation under rapportdagen.

Lika många trodde på mätteknikbolaget Hexagon, som av allt att döma hade ett fint fjärde kvartal. Bolaget växte organiskt med 10 procent vilket var långt över den förväntade tillväxten på 5,2 procent. Ett starkt kassaflöde och ett klart bättre rörelseresultat än väntat gjorde att Hexagons aktie steg med hela 10,7 procent under rapportdagens handel.

Något färre, 12 procent, satte tilltron till ICA som vid rapportpresentationen föreslog en utdelning på 11 kronor per aktie vilket var i linje med förväntningarna men det justerade rörelseresultatet låg 2 procent under förväntningarna. ICA gick ned med 1,5 procent den dagen.

13 procent av läsarna trodde istället på Bilia, som hade stark tjänsteförsäljning och omsättningstillväxt på 14 procent för fjärde kvartalet, något som avspeglades i börsrörelsen. Bilia steg med 2 procent.

Så här såg svarsfördelningen ut i förra Veckans Fråga, med aktieprestation på rapportdagen i procent inom parentes.

Vilken aktie går bäst på rapportdagen?

  • Fabege 9% (-2,6)
  • Assa Abloy 14% (+2,4)
  • Hexagon 14% (+10,7)
  • ABB 9% (-5)
  • ICA 12% (-1,5)
  • New Wave 5% (+3)
  • ÅF 4% (+2)
  • Oscar Properties 10% (-3,2)
  • Bilia 13% (+2)
  • Stora Enso 10% (-3,3)

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan