Senast Aktiellt intervjuade Elena Lovén om Rysslandsfonden var i slutet av 2014. Situationen i Ryssland och omvärlden var helt annorlunda. Stämningen som rådde då var att Moskvabörsen ”inte var investerbar”.

Konsekvenserna av de sanktioner som EU och USA införde var svårbedömda. Samtidigt fanns den geopolitiska utvecklingen och försämringen efter det att kriget i Ukraina inletts ständigt närvarande.

– Då såg det mörkare ut. Det var en helt annan diskussion som bara handlade om politiken och Krim, om Putin och hans styre. Det gick inte att diskutera de vanliga parametrarna så som bolagens värderingar eller tillväxt. Man tittade i ett svart hål och visste inte vilka slutsatser som skulle dras, säger Elena Lovén, förvaltare för Swedbank Roburs Rysslandsfond.

Nu ser hon annorlunda på den närmsta tiden. Globalt sett har oljepriset fortsatt att stiga och Moskvabörsen har gått upp med 7,8 procent i skrivande stund och som mest 10 procent sedan årsskiftet – en väldigt stark inledning som ger fog för fortsatt optimism. Landet har tagit sig ur den kris som präglade ekonomin efter det att den ryska rubeln mer eller mindre kollapsade under 2014 och oljepriset sjönk kraftigt.

– Sanktionerna mot Ryssland ligger kvar, men man har vant sig att leva i en miljö med dem. Ryssland är inne i en liten återhämtningsfas som det högre oljepriset är att tacka för samtidigt som valutautvecklingen varit gynnsam. Efter flera räntesänkningar har centralbanken öppnat upp för vidare sänkning av styrräntan. Alla parametrar ser mycket bättre ut, säger Elena Lovén.

De tidigare höga räntorna gjorde kapital dyrt och hämmade därmed investeringsviljan bland företag. Nu är det istället möjligt att finansiera investeringar i framförallt anläggningstillgångar med hjälp av landets banker. Men ännu finansierar staten mycket i den ryska ekonomin. Ungefär 75 procent av BNP utgörs av statliga bolag och industrier.


Produktion och konsumtion upp efter sanktioner
Sanktionerna riktade mot landet var ofta av finansiell karaktär. Ryssland svarade bland annat med ett förbud mot import av utländska matvaror. Nu är Ryssland världens ledande producent av vete och har nått självförsörjningsnivå för bland annat fläsk- och fågelkött.

Just konsumtion är något som Elena nämner som en potentiell drivare av Moskvabörsen framöver. Men det finns en tudelning av segmentet. Medan flygbolaget Aeroflot gått starkt förra året med bra återhämtning av biljettförsäljningen, så har många livsmedelsbolag inte mått särskilt bra.

– Efter sanktionerna köptes inte lika många resor. Men efter valutaförstärkningen har folk börjat resa igen. Vad gäller matvaror har konsumenterna blivit mer selektiva och smarta och konkurrensen inom handeln har ökat. I början av sanktionerna steg matpriserna väldigt mycket men nu har sådana varor som inte kan importeras ersatts med nya varor tillverkade inom landet, säger Elena Lovén.

Hon förklarar vidare att effekten blivit att rysk livsmedelsproduktion har gynnats. Många investerar i jordbruk och växthus för att öka produktionen. De stora och dominerande ryska livsmedelsbolagen får allt svårare att klara av marginalerna allt eftersom fler inhemska mindre aktörer kniper en större andel av marknaden för lokalproducerat.

I hennes ögon är en livsmedelskedja som Five ett intressant konsumentbolag. Men hon spår inte någon VM-effekt för sektorn som helhet från det annalkande världsmästerskapet i fotboll som spelas i Ryssland i juni och juli. Heller inte Aeroflots siffror kommer att lyfta nämnvärt under VM. Bolaget har ombetts att inte höja priserna på biljetter för mycket under perioden och kommer istället möta ökad efterfrågan med sitt lågprisbolag.


Värde utanför oljesektorn
Elena Lovén framhåller att börsens sektorer utanför olja och gas är mer beroende av olja än oljebolagen själva. När oljeintäkter ökar och rubeln stärks har konsumentbolagen dragläge. Men även sektorer som IT/internet och banker kan vara med och driva Moskvabörsen. Från IT- och internetbolagen kommer goda tillväxtsiffror, vilket till stor del drivs av högre reklamintäkter i spåren av starkare konsumtion.

Hon exemplifierar med två bolag: Yandex, den ryska motsvarigheten till Google som tillhandahåller sökmotortjänster men även betaltjänster med Yandex Money och transport med Yandex Taxi; och internetbolaget Mail som bland annat äger landets största sociala nätverk VKontakte.

Yandex Money har även inlett samarbete med Sberbank, en statlig bank som är välkapitaliserad med potential för hög utdelning. Generellt uppvisar bank- och oljebolagen god avkastning på eget kapital utan alltför höga värderingar.

Oljepriset är enligt Elena Lovén ”mycket viktigt” för Moskvabörsen. Prisutsikterna kan snabbt förändra sentimentet för investerare. Tidigare överenskommelser inom oljeproducentssamarbetet OPEC, en organisation där Ryssland inte är medlem men har tagit efter, innebär fortsatta produktionsbegränsningar vilket drivit upp priset senaste månaderna.

– Allt annat lika följer Moskvabörsen råvarupriserna. Det är dock ingen oljetermin. Man handlar en marknad med många andra bolag, säger fondförvaltaren.


God direktavkastning och börsrabatt
Kortsiktigt ser Elena Lovén att Moskvabörsen stigit ganska mycket på kort tid – upp med 7,8 procent i skrivande stund och som mest 10 procent sedan årsskiftet – vilket kan kräva en ”liten rekyl” om man talar enbart Ryssland. Även om hon menar att det stundande presidentvalet i mars är en icke-händelse för marknaden kan det ändå bli skakigt framöver.

Man ska heller aldrig säga aldrig. Politiken i och utanför landet kan definitivt inverka på utvecklingen den närmsta tiden. Lite längre fram menar Elena Lovén dock att det är läge att investera i konsumentbolag före olja.

Ryssland uppvisar en stor rabatt, högre än snittet för de senaste fem åren och över 50 procent jämfört med andra tillväxtmarknader. Med hög direktavkastning för Moskvabörsen (i snitt 5 procent, för vissa bolag är den tvåsiffrig) hamnar fokus naturligt på utdelningar som för närvarande är bättre än runt om i världen. Lägg därtill räntor som kan sjunka med 1-2 procent i år och en starkare konsumentkraft tack vare den stärkta rubeln.

– Som helhet är Moskvabörsen inte dyr jämfört med omvärlden. Men det gäller att också fråga sig hur omvärlden är värderad och se hur andra finansmarknader ser ut för tillfället, säger Elena Lovén.


Svag dollar bra
Dollarn har på sistone försvagats. Det är bra för alla tillväxtmarknader och alltid bra för Ryssland. Men att köpa in sig i landet enbart på basis av en svagare dollar är inte att rekommendera, enligt Elena Lovén.

Däremot avspeglas rubelns ställning klart i fondens konstruktion. En starkare rubel innebär att fonden investerar mer i inhemska konsumentbolag och banker. En svagare valuta gör att fokus skiftar mot exportbolagen, exempelvis olja, stål, nickel, guld och palladium.

– Under Ukrainakrisen var jag överviktad mot exportbolagen som gynnades av den väldigt svaga rubeln. Nu är det svårt när valutan varit stark ett tag. Därför kollar jag mer på vilka bolag som jag personligen gillar och vilka som har god intjäningsförmåga. Men för hävstångens skull kan jag också gå in i fler oljebolag med hög belåning, avslutar Elena Lovén.

Fakta om Rysslandsfonden
Swedbank Robur Rysslandsfond placerar i aktier i bolag inom olika branscher i Ryssland. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, se fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden

Under det första halvåret 2017 sjönk fonden med -12,1 procent. Jämförelseindex sjönk med -15,9 procent under samma period. Fonden bygger på val av bolag som kan prestera bäst givet rådande marknadsförutsättningar, vilket under denna period ledde till ett mindre negativt resultat än jämförelseindex MSCI Russia Select Size & Liquidity 10/40 Index.

Faktablad om Swedbank Robur Rysslandfond

Informationsbroschyr om Swedbank Robur Rysslandfond