I veckan höll många ögonen på H&M:s historiska kapitalmarknadsdag. Generellt kan sägas att budskapet var positivt från bolaget, där ledningen verkar bestämd att ordna upp de problem som många påpekat den senaste tiden. Swedbank och Kepler Cheuvreux ser ännu ett värde i aktien och mer om varför kan du läsa i denna artikel.

Men Aktienytt håller även koll på många andra bolag. Ett sådant är gruvbolaget Boliden, som i veckan lade fram rapporten för fjärde kvartalet. Med starka siffror som kom från god produktion och höga malmhalter vid zinkgruvan i Garpenberg och höga kopparhalter i Aitikgruvan ser utsikterna för bolaget ljusa ut och Kepler Cheuvreux uppdaterar rekommendationen till Köp.

Fastighetsbolaget Hufvudstaden sitter på en portfölj med 47 procent kontorsfastigheter. Det är en mycket stark marknad i Stockholm där bolaget har en stor andel av hyrorna från centrala affärsdistrikt. Med många gamla kontrakt som kommer upp för omförhandling och ger högre hyrestillväxt är bolaget att betrakta som mycket stabilt. Ihop med den senaste tidens starka kursnedgång betyder detta att aktien uppgraderas till Köp.

Samma sak gäller för branschkollegan Wihlborgs. En stark rapport för fjärde kvartalet och en kursnedgång föranleder att rekommendationen uppgraderas till Köp. Mycket av bolagets kontor finns i södra Sverige och Köpenhamn, där hyrorna förvisso inte utvecklats lika starkt som i huvudstaden, men de har å andra sidan mycket starka fastighetsuppvärderingar i senaste kvartalet.

Nästa vecka kommer både de amerikanska och kinesiska börserna att vara stängda under veckans första två dagar, och EU:s ekonomi- och finansministrar sammanträder vid ett toppmöte i Bryssel under tisdagen. Flera fastighetsbolag, exempelvis Balder, D. Carnegie, Besqab och NP3, presenterar även rapporter för fjärde kvartalet.

Läs Aktienytt vecka 7 här.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan