Rapportflod och stigande långräntor i USA

Aktiemarknaden hade en svag utveckling under föregående vecka och börsindexet OMXS30 föll med 1.7%. I spåren av stigande räntor i USA accelererade nedgången inte minst under fredagen. 

Handelsvolymen var mycket hög och på aggregerad basis ökade investerarkollektivet i Swedbank och Sparbankerna sin aktieexponering i stor utsträckning under veckan som gick.

Den överlägset mest köpta aktien var Hennes&Mauritz. Bolaget gjorde marknaden ordentligt besviken och aktien föll kraftigt på den rapport som presenterades under veckan. Investerarna såg dock denna nedgång som ett köptillfälle att komma in i aktien. Övriga aktier som köptes under veckan var  Ericsson, Nordea, SwedbankInvestor, och Holmen.

Den aktie som främst såldes under veckan var återigen SEB. Andra aktier som hade noterbara utförsäljningar var NRC Group, Gränges, Telia, Autoliv, och Handelsbanken. 


Ny affärsidé i Swedbank Trading

Den 31 januari öppnades en ny affärsidé i Swedbank Trading i Holmen, vilken i stor utsträckning förklarar det köpintresse som skett i aktien under veckan. 

Vi ser den nedgång som skedde på rapporten för det fjärde kvartalet som ett bra tillfälle att komma in i aktien, då kvartalsbesvikelsen i stor utsträckning berodde på att ett underhållsstopp blev mer kostsamt än beräknat. Vi finner att bolaget finansiellt är mycket starkt  och där tillgångarna är konservativt värderade. Vidare ser vi att Holmen skulle gynnas av kommande prishöjningar på papperspriser, där indikationer finns om höjningar på mellan 5% och 12%. 


Teknisk vy för börsen  

Då den allmänna börsutvecklingen ofta har en stor inverkan på enskilda aktiers utveckling är det också viktigt att hålla sig uppdaterad om den generella aktiemarknadsutvecklingen. 

För att underlätta för detta skriver vi varje onsdag en teknisk uppdatering över det svenska börsindexet OMXS30. I denna ges en börsvy, tillsammans med tekniska motstånds- och stödnivåer av vikt. 

För närvarande ser vi att börsen befinner sig i stormens öga, då vi nu är mitt uppe i rapportsäsongen för det fjärde kvartalet. 

Läs mer: OMXS30 - I stormens öga

Prenumerera via mejl på Teknisk analys - OMXS30 


Ta fram dina aktiefavoriter med aktiefiltrering

Du har väl inte missat att det går bearbeta rekommendationslistan på så sätt att det nu går filtrera fram aktier som uppfyller kriterier som du själv väljer och anser vara viktiga. Det finns över trettio olika finansiella nyckeltal som du fritt kan sätta nivåer för och det går även välja vilka nyckeltal som ska visas i den valda aktielistan. På detta sätt kan du enkelt och smidigt få fram bolag som uppvisar olika typer av karakteristika som du själv väljer, till exempel bolag med hög och uthållig direktavkastning, eller kanske bolag med köprekommendation som ligger i en stabil positiv pristrend.

Nyckeltalen visar på bolagens värdering, tillväxt, utdelning, lönsamhet, skuldsättning och kapitaleffektivitet, och ger således stora möjligheter att kunna filtrera fram aktier värda att studera närmare.

För att underlätta och inspirera finns det även ett stort antal fördefinierade aktiefilter med olika karakteristika. Dessa kan användas som de är för vidare analys eller redigeras utefter eget önskemål. Aktiefiltreringen hjälper dig att minska antalet bolag som det kan vara intressant att studera närmare och är således en utmärkt startpunkt i analysarbetet för att hitta aktier som det skulle kunna vara intressant att investera i. 

Läs mer: Filtrera fram dina aktiefavoriter

Läs mer: Nya möjligheter att hitta intressanta aktier att köpa


Aktiefiltrering nås via dator

Aktiefiltrering och fördefinierade aktielistor i Rekommendationslistan nås via dator. Aktiefiltrering finns i dagsläget inte i mobila enheter, då funktionaliteten är svår att nyttja i dessa format. Används mobila enheter visas Rekommendationslistan, fullt responsiv och där alla nyckeltal är sorterbara fallande respektive stigande. 

Till Rekommendationslistan


De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 5

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan