Kraftigt nedgång på börsen

Under föregående veckan hade aktiemarknaden en mycket svag utveckling och OMXS30 föll 5,3% och stängde vid det viktiga nyckelstödet vid 1500. Handelsvolymen var dock väldigt hög, där investerarkollektivet i Swedbank och Sparbankerna passade på att öka sin aktieexponering i mycket stor utsträckning. De nettoförsäljningar som skedde var i ytterst liten omfattning och ger inga direkta indikationer om sentimentförändring i underliggande.

De aktier som främst köptes under veckan var Swedbank, Investor, Telia och Hennes&Mauritz. Övriga aktier som ackumulerades var bankerna Handelsbanken och Nordea.

De aktier som nettosåldes under veckan var Betsson, Kinnevik, SOBI, och Nordax. Omsättningen var dock som sagt mycket låg i de aktier som såldes, vilket gör det svårt att dra några slutsatser om de försäljningar som skedde under veckan.


Teknisk vy för börsen  

Då den allmänna börsutvecklingen ofta har en stor inverkan på enskilda aktiers utveckling är det också viktigt att hålla sig uppdaterad om den generella aktiemarknadsutvecklingen. 

För att underlätta för detta skriver vi varje onsdag en teknisk uppdatering över det svenska börsindexet OMXS30. I denna ges en börsvy, tillsammans med tekniska motstånds- och stödnivåer av vikt. 

Läs mer: OMXS30 - Turbulens och oro i fokus

Prenumerera via mejl på Teknisk analys - OMXS30 


Ta fram dina aktiefavoriter med aktiefiltrering

Du har väl inte missat att det går bearbeta rekommendationslistan på så sätt att det nu går filtrera fram aktier som uppfyller kriterier som du själv väljer och anser vara viktiga. Det finns över trettio olika finansiella nyckeltal som du fritt kan sätta nivåer för och det går även välja vilka nyckeltal som ska visas i den valda aktielistan. På detta sätt kan du enkelt och smidigt få fram bolag som uppvisar olika typer av karakteristika som du själv väljer, till exempel bolag med hög och uthållig direktavkastning, eller kanske bolag med köprekommendation som ligger i en stabil positiv pristrend.

Nyckeltalen visar på bolagens värdering, tillväxt, utdelning, lönsamhet, skuldsättning och kapitaleffektivitet, och ger således stora möjligheter att kunna filtrera fram aktier värda att studera närmare.

För att underlätta och inspirera finns det även ett stort antal fördefinierade aktiefilter med olika karakteristika. Dessa kan användas som de är för vidare analys eller redigeras utefter eget önskemål. Aktiefiltreringen hjälper dig att minska antalet bolag som det kan vara intressant att studera närmare och är således en utmärkt startpunkt i analysarbetet för att hitta aktier som det skulle kunna vara intressant att investera i. 

Läs mer: Filtrera fram dina aktiefavoriter

Läs mer: Nya möjligheter att hitta intressanta aktier att köpa


Aktiefiltrering nås via dator

Aktiefiltrering och fördefinierade aktielistor i Rekommendationslistan nås via dator. Aktiefiltrering finns i dagsläget inte i mobila enheter, då funktionaliteten är svår att nyttja i dessa format. Används mobila enheter visas Rekommendationslistan, fullt responsiv och där alla nyckeltal är sorterbara fallande respektive stigande. 

Till Rekommendationslistan


De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 6

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan