Återhämtning i aktiemarknaden

Under veckan återhämtade sig börsen kraftigt och steg med 3,8%. Detta innebär att börsindexet OMXS30 under veckan återtog en stor del av den nedgång som skedde veckan dessförinnan. En ökad volatilitet i marknaden är nog också något vi får räkna med en tid framöver.  Efter den sättning som skett vore det nu naturligt om vi initialt kan komma att få se en ökad utbudsnivå i häradet kring 1570-1580. För ökad konfidens om att nedåtrekylen är färdigställd och att marknaden åter mest sannolikt står inför en mer ihållande återhämtning krävs nu en återetablering över nivån 1600-1615. Nyckelstöd på nedsidan återfinns alltjämt vid nivån 1500.

Investerarkollektivet i Swedbank och Sparbankerna gjorde relativt små förändringar i sin aktieexponering under veckan, såväl på aggregerad basis som i enskilda innehav. Det är därför svårt att dra några direkta slutsatser av de förändringar som skedde under veckan. 

De aktier som främst köptes var Hennes & Mauritz, Nordea, Telia, Essity, och SKF. De aktier som under veckan såldes var Swedbank, Handelsbanken, Grängs, Nibe, och Bilia.


SKF ny affärsidé i Swedbank Trading

Den 15 februari öppnades en ny affärsidé i Swedbank Trading i SKF Detta förklarar antagligen i stor utsträckning det köpintresse som skett i aktien under veckan. 

Vi ser att SKF pressats prismässigt under många år och efter att ha hållit nere prisnivån börjar de nu till slut kunna höja priserna igen. Skillnaden i den nuvarande cykeln är att marginalerna har förbättrats då volymer förbättrats, vilket inte var fallet under 2013-2014. Vi har alltid ansett att prispressen är cyklisk snarare än strukturell och vi ser nu att det fortfarande finns prissättningskraft i verksamheten. Att SKF nu ökar priserna, vilket vi förväntar oss fortsätter, stödjer detta. Vi förväntar oss att marginalen fortsätter öka under 2018. I samband med den allmänna börsnedgången som skett på börsen har aktien kommit ner kursmässigt och vi ser att denna rekyl erbjuder ett bra köptillfälle. 


Teknisk vy för börsen  

Den allmänna börsutvecklingen har en stor inverkan på hur enskilda aktier utvecklar sig och då volatiliteten nu kommit tillbaka till marknaden blir det än mer viktigt att hålla sig uppdaterad om allmän börsvy och vilka tekniska motstånds- och stödnivåer som kan vara värda att bevaka. 

För att bistå med detta uppdateras varje onsdag vår tekniska vy för det svenska börsindexet OMXS30 

Läs mer: OMXS30 - Viktig stödnivå i fokus

Prenumerera via mejl på Teknisk analys - OMXS30 


Ta fram dina aktiefavoriter med aktiefiltrering

Du har väl inte missat att det går bearbeta rekommendationslistan på så sätt att det nu går filtrera fram aktier som uppfyller kriterier som du själv väljer och anser vara viktiga. Det finns över trettio olika finansiella nyckeltal som du fritt kan sätta nivåer för och det går även välja vilka nyckeltal som ska visas i den valda aktielistan. På detta sätt kan du enkelt och smidigt få fram bolag som uppvisar olika typer av karakteristika som du själv väljer, till exempel bolag med hög och uthållig direktavkastning, eller kanske bolag med köprekommendation som ligger i en stabil positiv pristrend.

Nyckeltalen visar på bolagens värdering, tillväxt, utdelning, lönsamhet, skuldsättning och kapitaleffektivitet, och ger således stora möjligheter att kunna filtrera fram aktier värda att studera närmare.

För att underlätta och inspirera finns det även ett stort antal fördefinierade aktiefilter med olika karakteristika. Dessa kan användas som de är för vidare analys eller redigeras utefter eget önskemål. Aktiefiltreringen hjälper dig att minska antalet bolag som det kan vara intressant att studera närmare och är således en utmärkt startpunkt i analysarbetet för att hitta aktier som det skulle kunna vara intressant att investera i. 

Läs mer: Filtrera fram dina aktiefavoriter

Läs mer: Nya möjligheter att hitta intressanta aktier att köpa


Till Rekommendationslistan


De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 7

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan