Fortsatt återhämtning i aktiemarknaden

Återhämtningen fortsatte även under föregående vecka, där börsindexet OMXS30 steg närmare 1,3%. För ökad konfidens om att nedåtrekylen är färdigställd och att marknaden åter mest sannolikt står inför en mer ihållande återhämtning krävs dock i den tekniska analysen även fortsatt en återetablering över nivån 1600-1615. Nyckelstöd på nedsidan återfinns alltjämt vid nivån 1500.

Omsättningen under föregående vecka var något lägre än snittet, men där investerarkollektivet på aggregerad basis valde att öka sin aktieexponering. 

De aktier som främst köptes var Investor, Nordea, Hennes & Mauritz, Hansa Medical, och Loomis.
De aktier som under veckan såldes var Swedbank, Stora Enso, SCA, Assa Abloy, och SSAB. 


Förändringar i Swedbank Trading

Den senaste affärsidén i Swedbank Trading är kontanthanteringsbolaget Loomis. Affärsidén öppnades den 21 februari och detta förklarar således varför aktien blivit en av de mest köpta under veckan.  

Vi ser att det i samband med rapporten uppenbarat sig ett attraktivt tillfälle att köpa aktien, då vi ser den nedgång som skett som högst överdriven. Anledningen till nedgången berodde på ett svagare än väntat resultat i Frankrike. Vi ser dock alltjämt starka tillväxtmöjlighet, och bolagets mål är en organisk tillväxt om nio procent borträknat valutaeffekter. Hälften av tillväxten väntas komma från den amerikanska marknaden, där många stora banker fortsätter att lägga ut kontanthantering på externa aktörer så som Loomis. Bolaget har även tagit fram produkten Safepoint, vilket är en smart säkerhetstjänst för deponering av kontantkassor, vilken riktar sig mot segmenten närbutiker och snabbmatsrestauranger. Vi ser således ryktet om kontanters död som kraftigt överdrivet och anser att det återtest som nu skett av utbrottsnivån från 2016 skapat ett attraktivt köptillfälle.

Under veckan stängdes också affärsidén i Stora Enso, vilket förklarar att aktien är veckans näst mest sålda. Affärsidén avkastade 6,06%, medan börsindexet under samma period föll 3,74%. Detta gav således en relativ överavkastning om närmare 10% i affärsidén.

Öppna affärsidéer förutom Loomis är nu också Holmen och SKF.


Teknisk vy för börsen  

Den allmänna börsutvecklingen har en stor inverkan på hur enskilda aktier utvecklar sig och då volatiliteten nu kommit tillbaka till marknaden blir det än mer viktigt att hålla sig uppdaterad om allmän börsvy och vilka tekniska motstånds- och stödnivåer som kan vara värda att bevaka. 

För att bistå med detta uppdateras varje onsdag vår tekniska vy för det svenska börsindexet OMXS30 

Läs mer: OMXS30 - Återhämtnings sätts nu på prov

Prenumerera via mejl på Teknisk analys - OMXS30 


Fördefinierade aktiefilten som startpunkt i analysarbetet

Du har väl heller inte missat att det finns fördefinierade aktiefilter i rekommendationslistan. Dessa har olika karakteristika  och kan användas som de är för vidare analys eller redigeras utefter eget önskemål. Aktiefiltreringen kan vara en utmärkt startpunkt i analysarbetet, då den hjälper dig att minska antalet bolag som det skulle kunna vara intressant att studera närmare.

Läs mer: Filtrera fram dina aktiefavoriter

Läs mer: Nya möjligheter att hitta intressanta aktier att köpa


Till Rekommendationslistan


De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 7

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan