Var fjärde svarande (26 %) i förra Veckans Fråga satsade på Volvo som bästa prestation i spåren av kvartalsrapporten. Därefter satte 22 % av de svarande tilltro till H&M. Men när väl resultaten presenterades svarade marknaden i Volvos fall med ett litet skutt uppåt, och för H&M:s del emottogs innehållet i kvartalsrapporten med en kraftigt negativ reaktion: aktien backade 10,6 procent.

I H&M:s fall var det framförallt det sänkta butiksexpansionsmålet och förslaget att ge aktieägare möjlighet till utdelning i form av egna nya bolagsaktier, vilket tolkades som en förtäckt nyemission, som drog ned kursen till den lägsta noteringen sedan 2008 – trots oförändrad utdelning och ett resultat något över förväntningar. Läs mer om synen på H&M efter senaste tidens osäkerhet i denna artikel.

Istället var det MTG och Gränges som presterade bäst på rapportdagen. Den förra aktien steg med 7 procent efter försäljningen av tv-segmentet till TDC och det första lönsamma kvartalet för e-sportsegmentet. Den senare tog ett 6 procent stort kliv uppåt på börsen när både resultat och utdelning låg högre än förväntat.

Detta var det enbart 9 respektive 6 procent av läsarna som trodde på. Ungefär lika många satte hoppet till Loomis och Holmen. 

Skogskoncernen Holmen gjorde ett rörelseresultat som understeg förväntningar med 15 procent vilket fick effekten att aktien backade med 9,1 procent, och kontanthanteringsbolaget Loomis kunde inte möta resultatförväntningar vilket innebar en nedgång på 7,6 procent. 

Slutligen kan konstateras att kullagertillverkaren SKF gjorde bra ifrån sig i det avslutande kvartalet men aktien gick tillbaka 3 procent, medan läkemedelsbolaget Astra Zeneca gick upp lika mycket efter goda resultat för kärnverksamheten. 

På frågan om vilken aktie som går bäst på rapportdagen fördelades svaren i följande andelar (kursutveckling inom parentes):

  • Loomis: 6 % (-7,6 %)
  • Holmen: 10 % (-9,1 %)
  • Volvo: 26 % (+0,6 %)
  • H&M: 22 % (-10,6 %)
  • MTG: 9 % (+7 %)
  • Gränges: 6 % (+6 %)
  • SKF: 12 % (-3 %)
  • Astra Zeneca: 8 % (+3 %)

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan