Den initiala anledningen till det sämre sentimentet och oron på marknaden var fredagens amerikanska arbetsmarknadsstatistik, som visade på högre löner än förväntat. Detta skapade oro för högre inflation och stigande räntor. Stigande räntor kan ge sämre utsikter för aktier, dels på grund av att räntor kan bli ett attraktivare alternativ för investerare, och dels på grund av att företagens och hushållens lånekostnader ökar, vilket kan dämpa näringslivets utveckling. 

Just en kraftigt stigande inflation, som skulle kunna tvinga centralbankerna att göra mycket mer än vad marknaden förväntar sig, har vi också sett som en av de orsaker som skulle kunna förändra de positiva utsikterna för aktiemarknaden under 2018. Den något högre löneutvecklingen i USA skulle kunna vara en signal om att stigande inflation kan vara på väg. Dock ligger löneutvecklingen fortfarande klart under den amerikanska centralbankens målsättning, och som placerare bör man vara försiktig med att tolka stora svängningar i börskurserna som att marknaden fundamentalt ändrat sin syn på framtiden.  

 

Börsrörelser eller flöden driver fler fonder
Idag finns det nämligen en större andel pengar, jämfört med tidigare börscyklar, placerade i olika typer av fonder som inte handlar på den underliggande synen på ekonomin. I stället är det enbart börsrörelser eller flöden som driver hur fonderna agerar. Som exempel kan nämnas ETF:er och kvantitativa strategier, där den senare agerar systematiskt utifrån en algoritm enligt förutbestämda villkor. Det kan till exempel ske när volatiliteten på marknaden går upp eller när marknaden vänder riktning. Detta gör att aktiemarknadens utveckling vid större rörelser kan bli mer stökig i dag än tidigare. Det betyder också att dessa marknadsaktörer säljer aktier snarare på grund av kursrörelserna än försämrade framtidsutsikter. Denna typ av agerande kan förklara varför den amerikanska börser gick från -3 procent till -6 procent på bara några minuter.  


Ingen realekonomisk förändring
Sammantaget har inte de underliggande förutsättningarna, sett till realekonomin i världen, förändrats. Samtidigt är det värt att notera att den amerikanska 10-åriga räntan har gått ner till samma nivå som innan fredagens arbetsmarknadsstatistik, vilket talar för att marknaden ännu inte förändrat synen på inflationen. Detta talar också för att aktiemarknadens rörelser inte återspeglar en förändrad underliggande syn på konjunktur och inflation, utan snarare reflekterar en korrektion efter en mycket lång börsuppgång.

  • Världens börser fortsatte ner under gårdagen och natten. 
  • Underliggande drivkrafter för global ekonomi och vinsttillväxten är intakta. 
  • Investeringsstrategin uppdateras nästa tisdag, den 13:e februari.