Fjärde kvartalet blev bättre än väntat i stora delar av världen. Försäljningsvolymerna i USA var starka och vinsterna kom in 4-5 procent högre än konsensus. Europeiska bolag överraskade också positivt, men inte i lika hög grad som de amerikanska. 

För svenskt vidkommande förstör några tunga bolags rapportmissar helhetsbilden. Sämre resultat än väntat från H&M, Ericsson, Skanska, Nordea och Getinge gör att de samlade vinstförväntningarna för Stockholmsbörsen under 2018 ligger kvar på ungefär samma nivå som vid årsskiftet.  

- Det samlade resultat för Stockholmsbörsen gav inte riktigt det stöd som vi hoppats på. Men skrapar man under ytan så finns det där, säger Mattias Isakson, aktiestrateg.

Framför allt de cykliska bolagen levererade starka rapporter även i Sverige. Det har resulterat i höjda vinstprognoser för många av dem, och Mattias Isakson räknar med att det kan bli mer av den varan under våren. 

- De svenska verkstadsbolagen gynnas av att det finns ett uppdämt investeringsbehov i stora delar av världen, säger Mattias Isakson.  

Men även om det cykliska temat finns kvar så räcker Stockholmsbörsens verkstäder inte riktigt till jämfört med styrkan i USA.  Detta är anledningen till att Sverige fick Neutral vikt i senaste uppdateringen av Investeringsstrategin samtidigt som USA förblev Övervikt. LÄNK 


Positiva utdelningsbesked
Vi är snart inne i utdelningssäsongen och bolagens utdelningsförslag var något bättre än väntat. Före rapporten hade det spekulerats mycket om huruvida tungviktaren Atlas skulle föreslå en extrautdelning igen eller ej.

- Att det blev en sådan mottogs positivt av börsen. Och att H&M efter lite krumbukter landade i att den vanliga utdelningen skulle behållas var en lättnad för marknaden, konstaterar Mattias Isakson. 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan