Volvo går in 2018 med ett starkt 2017 i ryggen. Såväl försäljning som orderingång av både Lastvagnar och Anläggningsmaskiner ökade kraftigt under 2017. Jämfört med föregående år steg orderingången med 29 procent för Lastvagnar och hela 48 procent för Anläggningsmaskiner. 

Kepler Cheuvreuxs bedömning är att den globala efterfrågan på Lastvagnar, som står för 70 procent av Volvos försäljning, kommer att fortsätta vara stark i flera år framåt, drivet av ökat transportbehov på grund av högre ekonomisk aktivitet i den globala ekonomin. Dessutom finns ett ersättningsbehov på vissa marknader, bland annat Brasilien. Även marknaden för Anläggningsmaskiner bedöms bli stark de närmaste åren. 

Under 2017 uppnådde Volvokoncernen sin högsta försäljning och sitt bästa rörelseresultat hittills. För helåret ökade försäljningen med 11 procent till 335 miljarder kronor och rörelseresultatet landade på 30,3 miljarder. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet blev 7,3 miljarder kronor, vilket var i stort sett i linje med förväntningarna. 


Höjda finansiella mål
I augusti förra året höjde Volvo sina finansiella mål. Enligt dessa ska rörelsemarginalen över en konjunkturcykel ligga på 10 procent. 2017 var rörelsemarginalen 9 procent. Det finns följaktligen mer att hämta om målet uppnås.  

Dessutom övervägs en utdelningshöjning till 4,25 kronor (3,25). 

Kinesiska Geelys inträde som en av de största aktieägarna i Volvo stärker Volvos redan goda position i Kina. Ett potentiellt närmande mellan Volvo Cars, som ägs av Geely, och Volvo kan också skapa synergier som inte fanns när Volvo på 1990-talet bröt loss personbilsdelen. Likartade behov vad gäller utveckling av bland annat självkörande fordon och nya drivlinor gör att värdekedjan idag ser helt annorlunda ut än då. 


Höjda vinstestimat
Kepler Cheuvreux höjer prognosen för vinsten per aktie med cirka 10 procent, vilket gör att prognosen nu ligger 4-6 procent över konsensus. Kursutvecklingen har varit stark, men aktien handlas fortfarande med rabatt gentemot konkurrenterna. Kepler Cheuvreux uppgraderar till Behåll och höjer riktkursen till 175 kronor. 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan