Hur resonerar du när det kommer ett bud på ett bolag som fonden äger aktier i? 

Det är alltid med lite blandade känslor som vi tar emot information om bud på bolag vi äger aktier i. Detta gäller inte bara Småbolag Sverige utan alla fonder Carl Armfelt och jag förvaltar (Småbolag Norden, Ny Teknik och Microcap-fonden) Naturligtvis är det trevligt att se att man valt ”rätt” och att få en kortsiktig positiv effekt i fonderna. Men eftersom vi försöker välja våra investeringar med omsorg och på lång sikt ser vi ofta potential att samma värde (som i budet) skulle kunna uppnås på lite sikt och att vi går miste om framtida uppsida genom att sälja ut. Detta gäller inte minst de situationer där vi varit med i mindre, snabbväxande bolag som köpts ut till i efterhand alldeles för låga multiplar. Naturligtvis finns det samtidigt något positivt också i chansen att sätta pengarna i arbete i nya spännande idéer. Til syvende og sidst handlar bedömningen i varje budsituation om att vi ska få ett rimligt pris.

Hur vanligt är det att det läggs bud på innehav i fonden? 
De nordiska aktiemarknaderna är relativt öppna, det råder god ordning och reda, bolagsstyrningen är bra och här finns många bolag i absoluta världsklass. Det är helt naturligt att bolag attraherar intresse från industriella köpare från alla delar i världen. Det finns också mycket lokalt kapital som förvaltas professionellt i det som vi på finanssvenska kallar private equity. Bolag som EQT, Nordic Capital, Altor med flera. Därutöver finns framför allt mindre bolag som har egna aktiva förvärvsagendor och kan agera köpare på aktiemarknaden. Budfrekvensen varierar definitivt över konjunktur- och börscykler och vi har förväntat oss en högre aktivitet i år. Hittills under 2018 har denna prognos besannats, vi har redan sett Tele 2 lägga bud på Comhem, Nordic Capital och Sampos bud på Nordax och följer för närvarande processen kring TDC i Danmark.


Är att investera i uppköpskandidater en medveten strategi i fonden? 

Det enkla svaret är nej. Vårt huvudfokus är att leta efter bolag med affärsidéer som inte har något ”bäst före”-datum, som drivs entreprenöriellt av en bra ledning och styrelse och gärna kvalitativa industriella ägare. Bolag som genererar en god avkastning och kassaflöden som de kan använda till fortsatt tillväxt. Givetvis till en så rimlig värdering som möjligt. Implicit ligger där ändå också en tanke om eventuella uppköp – vi vet att mindre bolag oftare än stora är inblandade i företagsaffärer, både som köpare och säljare. Detta är en av hörnpelarna i varför småbolag tenderar gå bättre än börsen över tid. Vi vet också att våra intressen ibland kommer att överlappa med industriella köpares. Även om vi inte har som specifikt urvalskriterium att bolag i fonderna skall vara troliga uppköpskandidater ligger sådana bedömningar som kvalitativa funderingar med i analysen.


Läs mer om Swedbank Robur Småbolag Sverige