Crowdsourcing kan ha olika typer av innebörd men i stora drag – och specifikt för det här sammanhanget – innebär det att man söker idéer eller stöd i frågor och beslut från en större ansamling människor. Dessa människor är i många av fallen helt okända för den som söker stöd eller idéer.

I SprinkleBit-appen tar sig crowdsourcingtanken i uttryck genom att fungera som ett forum där användarna delar med sig av sina kunskaper och idéer. Vidare skapar användarnas sammanslagna agerande ett verktyg för investeringsprocessen och för den förväntade värdeutveckling av en aktie. Man skulle på så vis kunna förenkla investeringsbeslut med hjälp av crowdsourcing.


Ju fler desto bättre
Som crowdsourcing ofta beskrivs handlar det om att dra nytta av den stora massans kollektiva kapacitet. Där är inte SprinkleBit ett undantag.

En av fördelarna med crowdsourcing-funktionen i SprinkleBit är att ju fler som ansluter sig till appen desto pålitligare och bättre blir investeringsplattformen. Just för SprinkleBit bygger analysen av en aktie på användarnas samlade kunskap om, och tro på, bolaget. Aktien får därmed ett indexvärde, så kallat VPI, som visar hur övertygade SprinkleBits användare är att aktien kommer ha en positiv värdeutveckling.

Mer om VPI och hur du som användare kan dra nytta av detta kommer i nästa artikel om SprinkleBit.


Läs mer om: 
SprinkleBits grundare

Swedbanks tankar om samarbetet 

Tips & Trix för SprinkleBit-användarenDetta är SprinkleBit
Swedbank och Sparbankerna erbjuder i samarbete med fintech-bolaget SprinkleBit, en social aktiehandelsplattform där användarna kan diskutera, lära sig om- och hur man handlar med aktier.

Hur kommer jag igång med SprinkleBit?
Appen heter SprinkleBit – Swedbank & Sparbankerna och laddas ner i AppStore eller Google Play. Appen är kostnadsfri att ladda ner och använda.

SprinkleBit erbjuder även en Premium-tjänst där du bland annat får tillgång till följande funktionalitet:

  • Stock Screener – Skräddarsydda sökfilter för att hitta välpresterande aktier
  • Alert – Sätta bevakningar på personer eller aktier
  • Analyser – Verktyg med analyser baserat på nätverkets gemensamma syn

Läs mer om SprinkleBit här.