Via dator går det nu helt fritt anpassa rekommendationslistan genom att fritt välja vilka nyckeltal som ska visas. Det går också bearbeta rekommendationslistan genom att filtrera aktierna efter de nyckeltal och nivåer som man själv anser är viktiga.

Läs mer: Aktiellt – Filtrera fram dina aktiefavoriter 

Som ett led i att ytterligare förenkla och visa på de möjligheter som finns med en aktiefiltrering har nu även fördefinierade aktiefilter med olika karakteristika adderats till rekommendationslistan.

Martin Hallström, marknadsanalytiker, ger sin syn på hur de fördefinierade aktiefiltren kan användas.

- Genom de fördefinierade aktiefiltren kan du på ett mycket enkelt sätt få fram exempel på aktielistor, där olika nivåer för utvalda nyckeltal är förinställda och där särskilda nyckeltal valts ut att visas i respektive aktielista. Dessa kan sedan användas som de är för vidare analys eller redigeras utefter eget önskemål. Tanken är att de ska göra det enkelt att komma igång och ge inspiration om hur aktiefiltreringen kan användas.  


Aktielistorna baseras på olika filterinställningar i rekommendationslistan

De fördefinierade aktiefiltren finns grupperade efter vilken karakteristika de baseras på. Tanken med en aktiefiltrering är att den kan korta ned analystiden att hitta intressanta bolag att studera närmare. Resultatet som erhålls i ett aktiefilter är således inte slutet på analysarbetet, utan snarare det första steget därav. För att komma vidare därefter kan sedan med fördel publicerad analys på respektive bolags bolagssida vara nästa steg i analys- och urvalsprocessen. 

Martin Hallström fortsätter:

- En aktiefiltrering hjälper dig att minska antalet bolag som det kan vara intressant att studera närmare. Du kan således på ett mycket enkelt sätt få fram vilka bolag som möter vissa kriterier som du är ute efter, men därefter behövs självklart ytterligare analysarbete för att avgöra vilka aktier som det skulle kunna vara intressant att investera i. 

Aktiefiltrering är således inget ”magiskt piller” för att välja aktier att investera i. Det är dock en mycket bra startpunkt för analysarbetet, då den filtrerar fram just de bolag som uppfyller de kriterier som du är ute efter. Genom denna process kan också mycket väl bolag hittas som du annars kanske inte skulle tittat närmare på. 

För att lära dig mer om nyckeltal och hur de kan användas:

Läs mer: Martin Hallströms bloggserie om Nyckeltal