Vad är Swedbank Trading

Huvudsyftet med Swedbank Trading är att förse investerare med enskilda affärsidéer på aktiemarknaden. Dessa affärsidéer har en kort tidshorisont och baseras därför utöver den fundamentala analysen även till stor del på rådande marknadssentiment och den tekniska analysen. Då vi nu har lagt 2017 till handlingarna kan det så vara läge att göra en summering av året, tillsammans med några reflektioner. 


Årskommentar för Swedbank Trading 2017

Under året steg börsindexet OMXS30  med 3,9%. Utvecklingen under 2017 var således inte lika kraftig som under 2016, men volatiliteten var betydligt lägre. Detta är oftast mer gynnsamt för en strategi där stoploss-nivåer används, då risken minskar för att positioner stängs på grund av tillfälliga allmänna kursnedgångar i marknaden.

Totalt under året stängdes 20 affärsidéer, varav 12 affärsidéer stängdes med vinst och 8 stängdes med förlust. Även om volatiliteten var lägre än under 2016 skedde en större sättning under sommaren, vilket medförde att ett antal affärsidéer utlöste sina respektive nivåer för stop loss. Några av affärsidéerna stängdes också på grund av svaga bolagsrapporter. 

Ur ett prisanalysperspektiv ser vi det således som svårt att ha skyddat oss från de förlustaffärer som skedde, då de främst kunde hänföras till en allmän börsnedgång eller sättning i samband med bolagsrapport. 

Vad vi dock tar med oss in i 2018 är ett ökat fokus på vilka bolag vi väljer att hålla över rapportdagen, samt att i större utsträckning stänga affärsidéer om marknaden generellt ser ut att vika ned, oavsett om nivån för stop loss nåtts eller inte.

Då Swedbank Trading består av enskilda affärsidéer och antalet öppna affärsidéer varierar stort över tid finns det varken anledning eller möjlighet att göra någon jämförelse av strategin mot något börsindex. För att kontrollera huruvida analysansatsen fungerar kan det dock likväl vara intressant att relatera utvecklingen av de affärsidéer som görs på det sätt som det kan jämföras. 

De affärsidéer som stängdes under 2017 gav en aggregerad positiv avkastning om 50%. Skulle man under samma perioder istället varit investerad i indexet OMXS30 skulle detta på samma sätt ha resulterat i en aggregerad positiv avkastning om 40%. Den genomsnittliga avkastningen på vinstaffärerna låg på knappt 8% och snittnedgången på förlustaffärerna låg på drygt 5%.

Strategin gav således en positiv avkastning såväl absolut som relativt, men då relativavkastningen i de affärsidéer som stängdes på grund av utlöst stoploss var så pass låg är inte den relativa avkastningen på aggregerad basis så hög som vi hade siktat på.

Då vi dock ser att strategin fungerar ser vi med tillförsikt an på 2018 och de affärsmöjligheter detta år kan ge. Vi hoppas därför även detta år kunna fortsätta lyfta fram spännande affärsidéer, inspiration och självklart en god avkastning i de enskilda affärsidéer som presenteras.  

Lista över affärsidéer gjorda under 2017


Total utveckling av Swedbank Trading sedan starten februari 2014


Ta del av Swedbank Trading

Alla affärsidéer i Swedbank Trading publiceras här på Aktiellts löpsida kronologiskt då de lanseras respektive stängs. De för stunden öppna affärsidéerna återfinns också statiskt i högerkolumnen under Teknisk Analys, där även aktuell börssyn för den svenska börsen återfinns. 

För enklast tillgång och för att inte riskera att missa då en publicering sker går det också att prenumerera på våra affärsidéer via e-post, som skickas ut vid varje tillfälle då en affärsidé öppnas eller stängs. För att läsa själva affärsidén krävs det att man är inloggad. Anmälan till e-postutskick av Swedbank Trading kan göras i länken nedan. 

Anmäl dig till utskicken av Swedbank Trading här

Mer information om Swedbank Trading

Swedbank Trading - Produktblad
Swedbank Trading - Frågor & Svar
Arkiv för Swedbank Trading på Aktiellt