Strategi & Allokering inom Swedbank väljer i Sektorfavoriter ut dess favoritaktier inom respektive sektor. I de fall det anses vara aktuellt, väljs det även ut en aktie att undvika inom varje sektor. Om inte speciella skäl föreligger sker uppdatering av Sektorfavoriter normalt varannan vecka.

Denna veckas uppdatering av Sektorfavoriter innebär flera skiften i listorna. 

Till att börja med så plockas mätbolaget Hexagon ut från sektorlistan Telekom/Media/IT, för att få ge plats åt det av Kepler Cheuvreux nybevakade MTG som leder den nordiska tv-marknaden. Rekommendationen för MTG är köp och riktkursen är satt till 420 kronor. Läs mer om MTG och den nya bevakningen i denna artikel.

Efter det att Kepler Cheuvreux inlett bevakning på den svenska banksektorn rör det på sig i segmentet Bank/Finans. Dels tas investeringsbolaget Ratos ned från hyllan och in kommer i dess ställe Nordea som ny favoritaktie i segmentet. Dels ligger Industrivärden inte längre kvar som aktie att undvika inom segmentet, utan istället är det SHB som får statusen Undvik.

Nordea erhåller rekommendationen Köp till riktkursen 113,50 kronor medan SHB får rekommendationen Minska och en riktkurs på 107 kronor. 

Detta ska ses i ljuset av en förväntad nedkylning på bolånetillväxtvolymerna i Sverige samt minskad företagsaktivitet i landet, vilket slår mindre hårt mot en bank som Nordea med lägre Sverigeexponering än exempelvis SHB som är bland de känsligaste bankerna mot bostadsprisfall och andra negativa utfall i den svenska ekonomin.


Här finns den senaste uppdateringen av Sektorfavoriter.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan